Foto: pr

D66: zorg voor helderheid over Boogie Woogie

Winterswijk - Nu de gemeenteraad van Aalten met grote meerderheid heeft besloten om definitief de subsidie aan Boogie Woogie per 1 augustus 2020 stop te zetten, roept D66 wethouder ter Lindert op 'om zo snel mogelijk te gaan praten met Boogie Woogie om de onduidelijkheid die dit voor leerlingen en docenten meebrengt weg te nemen'. 

'D66 heeft tegen het voorstel gestemd omdat we een aantal grote onzekerheden zagen, we hadden voorgesteld om net zoals in Oost Gelre eerst een plan te maken en pas daarna een weloverwogen keuze te maken. Helaas heeft de overgrote meerderheid van de raad anders beslist', aldus het raadslid Gerloeske Brezet.

'Wij maken ons zorgen om de leerlingen die nu pop of klassieke muziekles volgen bij Boogie Woogie in Winterswijk. In de brief van het personeel van Boogie Woogie werd helder aangegeven dat voor hen het lesgeld meer dan gaat verdubbelen, van 533 naar 1232 Euro. De wethouder kon of wilde dit niet bevestigen in de raadsvergadering van 3 juli jl. De D66 fractie betreurt het dat er geen klip en klare helderheid naar deze leerlingen is gegeven en dat de andere partijen uit de raad hier zich geen zorgen om lijken te maken. Zelfs de vraag om dit helder te krijgen werd niet door een meerderheid gesteund. Tevens is onduidelijk wat de relatie van de gemeente Aalten met Boogie Woogie blijft ten aanzien van de samenwerkingsverbanden Muziek op School en het Cultuurpact Achterhoek.

'Ook voor de docenten is de situatie erg onzeker, Boogie Woogie zal zeker moeten snijden in personeelsbestand maar ook hiervoor is er nog geen plan. Dit kan nog tot een behoorlijke financiële tegenvaller leiden, want de kosten zullen hoogstwaarschijnlijk doorberekend worden aan de gemeente Aalten. Brezet verbaast zich er dan ook over dat de raad nu eigenlijk zegt: 'college, we weten niet hoeveel het gaat kosten, maar voer het plan maar uit. De rekening zien we wel verschijnen.'

Meer berichten