Jos Wessels is druk bezig met het schrijven van het boek over 75 jaar Schutterij Wilhelmina Bredevoort.
Jos Wessels is druk bezig met het schrijven van het boek over 75 jaar Schutterij Wilhelmina Bredevoort. (Foto: Leo van der Linde)

Jos Wessels schrijft boek over 75 jaar Schutterij Wilhelmina

Bredevoort - Na het voltooien van het boek 'Bezield Erfgoed' legt Jos Wessels zijn pen nog niet in de bureaulade. Intussen is hij al weer druk aan het schrijven met een nieuw boek, een boek over 75 jaar Schutterij Wilhelmina Bredevoort. Op tafel ligt bij Jos een flink aantal notities, foto's en notulenboeken vn de Schutterij.

Eigenlijk is de schutterij al ouder dan 75 jaar, vertelt Jos. "In 1898 bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina werden er al schietwedstrijden georganiseerd. Omstreeks 1908 werd Wilhelmina Bredevoort al genoemd in krantenverslagen. In 1923 bij de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van de vorstin, werden er drie grote vaandels gemaakt met afbeeldingen van het jubileum en een hulde aan het Bredevoortse Volksfeest. Deze vaandels hangen in het kerkzaaljte van de rooms-katholieke kerk".

Schutterij Wilhelmina Bredevoort ging vanaf 1945 van start. In de crisisjaren 'dutte' vermoedelijk alles in, net als tijdens de vooroorlogse Gondelvaart. Er waren veel werklozen en men had de oren niet staan naar het vieren van allerlei feesten. Verslagen van voor 1952 ontbreken en zijn wellicht verloren gegaan. Bron voor het samen te stellen boek zijn de verslagen vanaf 1952 waarin alles precies is bijgehouden. In elk geval werd in 1945 het Bevrijdingsfeest gevierd rond de verjaardag van Koningin Wilhelmina. Meerdere erepoorten werden overal in het stadje geplaatst en 'de Hozze' (Hozenstraat) won hiermee de 'eerste pries'.

Na de oorlog kwam het feestvieren in Bredevoort goed op gang, Er was een Schuttersfeest, voor de katholieken, een Oranjefeest en het Volksfeest. Schutterij Wilhelmina organiseerde de optocht, schietwedstrijden en kinderactiviteiten. Het Volksfeest organiseerde het toneelgebeuren. Hans Wensink is liefst 35 jaar voorzitter geweest van de Schutterij, van 1953 tot 1988. Hij woonde aan de Boterstraat 2 in Bredevoort. In 1959 werd afgesproken om gezamenlijk het Volksfeest te vieren. De schutterij hield nog wel een aparte schuttersmiddag. In het jubileumjaar 2020 wil het bestuur van de Schutterij groots het 75-jarig bestaan vieren.

De Commissie Boek Schutterij Wilhelmina bestaat inmiddels 3 jaar. Harrie van de Sligte is voorzitter, verder bestaat de commissie uit: Bernie Blekkink, Jos Meijnen en Marie Therese Stevens-Ikink. Het boek verschijnt in het najaar 2020. In het boek wordt volop aandacht besteed aan de historie door middel van foto's en teksten. In het boek komt ook aandacht voor de kleding, vaandels en allerlei versierselen van de Schutterij. Dit wordt allemaal keurig bewaard in het 'Schuttershuis' bij de familie Stevens. Het 75-jarig bestaan van de Schutterij wordt nog meegenomen in het boek. Jos Betting maakt hiervan foto's.

Voorintekenen op het boek kan nog tot 15 augustus via Marie Therese-Ikink. Het wordt een echt kijkboek, tevens informatief. Het boek geeft een mooie terugblik over de geschiedenis van de Schutterij. Het boek is interessant voor de inwoners van het stadje en voor Oud-Bredevoorters.

Tekst: Leo van der Linde

Meer berichten