Olifant en het Meesterwerk
Olifant en het Meesterwerk (Foto: tamara brockotter)

Project Beeldende vormgeving op OBS De Slinger

Aalten - Op OBS De Slinger zie je onder andere optredens van de groepen iedere maand, daarnaast natuurlijk muziek- en tekenlessen, Kinderboekenweek, de voorleeswedstrijd, de musical aan het eind van het schooljaar door groep 8 en een bezoek aan de bibliotheek en het museum.

Daarnaast organiseert SCEDA (Stichting Cultuureducatie Dinxperlo-Aalten) jaarlijks een cultureel programma voor de scholen. Alle leerlingen krijgen in acht jaar tijd zeven kunstdisciplines aangeboden, te weten beeldend, audiovisueel, muziek, dans, drama, literair en cultureel erfgoed.

Dit schooljaar is op onze school de discipline Beeldend aan de beurt. Na de meivakantie kwamen er leskisten op school. De onderbouw (groep 1,2,3) heeft de leskist Cobra, de middenbouw Architectuur (groep 4,5 6) en de bovenbouw Graffiti. (groep 7 en 8) Ook kwamen er kunstenaars in de klassen om te vertellen en met de kinderen aan de slag te gaan.

et project geopend met de voorstelling Olifant en het Meesterwerk. Onze tentoonstelling, met mooie kunstwerken die de kinderen zelf hebben gemaakt is op vrijdag 28 juni. Van half 2 tot kwart over 2 is iedereen welkom op OBS De Slinger.

Meer berichten