Deelnemers mini-congres agrarisch erfgoed gezocht

Bijeenkomst over een nieuw op te richten boerderijenstichting. Kent u potentiële deelnemers aan dit congres, zoals eigenaren van historische boerderijen, erfgoedspecialisten, architecten, gebiedsontwikkelaars of wilt u er zelf bij zijn?
De Achterhoek is rijk aan historische, karakteristieke boerderijen, agrarische bijgebouwen, omliggende erven en landschappen. Eigenaren ervan zien zich bij koop, verkoop, bedrijfsbeëindiging, herbestemming, restauratie, onderhoud en verduurzaming gesteld voor een fikse hoeveelheid, vaak complexe opgaven. Een boerderijenstichting kan een ondersteunende en intermediaire rol vervullen in het oplossen van deze opgaven.

De Achterhoek verdient een erfgoedorganisatie die zich actief en deskundig inzet voor de historische boerderij. Zeker nu we ook op het Achterhoekse platteland aan de vooravond staan van grote veranderingen, die te maken hebben met onder andere het klimaat, energietransitie, schaalvergroting in de landbouw en functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen. De historische boerderijen spelen in deze ontwikkelingen een cruciale rol. Een vitale boerderijenstichting die zich inzet voor al het agrarisch erfgoed dat gebouwd is voor 1965 (ongeacht of het een monumentale status heeft) hoort daarbij. Bent u eigenaar van een dergelijke boerderij, lees dan vooral verder!

Programma
Inloop vanaf 12.30 uur met een lunch uit de culinaire proeftuin van Het Keunenhuis, bereid door topkok Nel Schellekens. Het programma begint om 13.30 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur.

1. Welkom - Jolanda Kemna LEADER coördinator voor de Achterhoek en Ewoud van Arkel, bestuurslid Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN)
2. Het Keunenhuis en de culinaire proeftuin - Nel Schellekens
3. Boeren op een historische boerderij in de Achterhoek, inspirerende voordracht over de waarde van oude boerderijen en hoe daar mee om te gaan - Gert Harmsen, Achterhoeker en boer.
4. Pauze
5. Groepsgesprekken over de Boerderijenstichting Achterhoek in wording, aan de hand van de vragen wat gaat de boerderijenstichting doen en hoe gaat de stichting het doen? Aan de hand van korte presentatie - Ewoud van Arkel
6. Conclusie en samenvatting aan de hand van de gevoerde gesprekken - Ewoud van Arkel
7. Beeldpresentatie over het agrarisch erfgoed in de Achterhoek
8. Afspraken en afsluiting

Na afloop van de vergadering zijn er drankjes en hapjes. Voor belangstellenden is er gelegenheid om Het Keunenhuis, inclusief het erf, te bezichtigen.

Interesse?
Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij deze (gratis) bijeenkomst op 21 juni, of kent u iemand die hier zeker bij moet zijn? Neem contact op met LEADER coördinator Jolanda Kemna. Aanmelding is vereist, afmelding ook. Meer weten, kijk hier op onze website of neem contact op met Jolanda Kemna. Tel: 06-13443166 E-mail: jolandakemna@leaderachterhoek.nl

Initiatief
De bijeenkomst is een initiatief van LEADER Achterhoek en de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland).

--> --> Copyright © *|2017|* *|LEADER Achterhoek|*, Alle rechten voorbehouden
Nieuws en updates over LEADER Achterhoek, voor een leefbaar platteland.

Our mailing address is:

Leader Achterhoek

Terborgseweg 21Doetinchem, Gd7001 GM
Netherlands
Add us to your address book

Wil je geen mails meer van ons ontvangen? Schrijf je hier uit: unsubscribe from this list.

Meer berichten