Femmi klein Wolterink ontvangt bloemen voor haar 50-jarig jubileum als collectant van ReumaNed.
Femmi klein Wolterink ontvangt bloemen voor haar 50-jarig jubileum als collectant van ReumaNed. (Foto: PR )

Reuma Nederland huldigt jubilerende collectanten in Aalten

Aalten - Het Reumafonds (ReumaNed) in Aalten heeft Femmi klein Wolterink in het zonnetje gezet omdat ze 50 jaar heeft gecollecteerd voor het Reumafonds. De jubilaris ontving een bos bloemen en een leuke attentie.

Extra aandacht werd dit jaar ook geschonken aan collectanten en wijkhoofden die 10, 20, 30 of meer jaren zich ingezet hebben voor Reuma Nederland. Zonder de inzet van de collectanten door de jaren heen, zou de opbrengst van de collecte niet zijn wat het nu is. Geweldig wat we samen in al die jaren hebben bereikt. Iedereen bedankt!

Wilt u iets betekenen voor Reuma Nederland, meldt u zich dan aan bij Reumanederland.nl

Meer berichten