Afrekening Belastingdienst heeft positieve gevolgen voor jaarrekening gemeente

Aalten - Na een procedure van bijna 15 jaar heeft de Hoge Raad vorig najaar een definitief vonnis geveld over een BTW-kwestie tussen de gemeente Aalten en de Belastingdienst. De gemeente moet per saldo 1,8 miljoen euro BTW terugbetalen. Een hoger bedrag was al in een voorziening opgenomen waardoor dit positief voor de jaarrekening uitvalt.

De kwestie met de Belastingdienst ontstond nadat de gemeente destijds twee nieuwe schoolgebouwen liet bouwen en daarna verkocht aan de stichting Toegevoegde Waarde Aaltens Onderwijs (TWAO). Deze stichting verhuurt de gebouwen aan de Aaltense schoolbesturen. De gemeente heeft BTW afgedragen van de verkoopprijs en vroeg de BTW op de bouwkosten terug. De Belastingdienst ging niet akkoord met dit model. De zaak is door verschillende rechtbanken behandeld, waar de gemeente gewonnen en verloren heeft. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan zonder nadere motivatie en het vonnis van het Hof in stand gehouden. Dit is in het nadeel van de gemeente Aalten. Inmiddels is alles verrekend met de fiscus.

Overdrachtsbelasting en BTW terug
De in 2004 terugontvangen BTW is door de gemeente in reserve gehouden. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de gemeente naast de overdrachtsbelasting ook de betaalde BTW over de verkoop van de scholen terug krijgt. Een groot voordeel is de renteberekening over deze bedragen. Omdat het over zon lange periode gaat, tikt dat aardig aan (900.000 euro).

Voorziening per saldo te hoog
Toentertijd was nog niet duidelijk of we de bij de verkoop betaalde BTW (169.000 euro) en de overdrachtsbelasting (685.000 euro) ooit zouden terugkrijgen. De gemeente nam dit daarom voor de zekerheid als risico mee. Eerder won de gemeente een rechtszaak rond de verbouwingskosten van de Klimop en Triangel Hoog. Deze teruggave van 255.000 euro is door de Belastingdienst in mindering gebracht op de vordering. Al met al bleek de voorziening die de gemeente per saldo heeft opgenomen, te hoog.

Onderwijshuisvesting
Destijds is met de stichting TWAO afgesproken is dat een eventueel voordeel bij winnen van de rechtszaak ten gunste van onderwijs zou komen. Ondanks dat de gemeente niet heeft gewonnen, kan zij dus wel wat voor het onderwijs doen. Na aftrek van de door de gemeente gemaakte kosten en toegevoegde rente komt dit neer op 1 miljoen euro ten gunste van de reserve huisvesting onderwijs (IHP). Het resterende bedrag komt ten gunste van de algemene reserve. De voorziening wordt opgeheven en alle bedragen zijn verantwoord in de jaarrekening van 2018.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met team Communicatie via:

T (0543) 49 33 33

E communicatie@aalten.nl

Gemeente Aalten - Postbus 119 - 7120 AC Aalten - Bezoekadres: Hofstraat 8 - 7121 DM Aalten - www.aalten.nl

Denk aan het milieu: is het echt nodig dit bericht te printen?

Meer berichten