Mooie opbrengst collecte Hersenstichting

Aalten - Van 28 januari tot en met 2 februari vond in Aalten de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn 24 collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 1800,29 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag. U kunt de collecte nog succesvoller maken door u op te geven als collectant Er zijn nog veel straten waar we ook graag willen collecteren. Iedere straat is er één. U kunt zich aanmelden voor 2019 bij de coördinator voor Aalten, Hans Sloetjes op 06-23144171.

Meer informatie op hersenstichting.nl

Meer berichten