Gebedsweek - Wereldwijd

Week van Gebed 2019 (20 - 27 januari):

zet het RECHT VOOR OGEN

Zoek het recht en niets dan het recht.

Soms kijken we liever weg van het onrecht. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in onze wereld.

- 'RECHT VOOR OGEN' - is dit jaar het thema dat gekozen, en ons aangereikt is, door de christelijke kerken in Indonesië. Zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid, corruptie, competitief gedrag, terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

- Het 'Gotong-Royong'-principe, waarbij alle aspecten van het leven worden gedeeld. In tegenstelling: corruptie: zij die zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het land - rijk aan voorzieningen en grondstoffen - kent zo de schande van vele mensen die in armoede leven.

Indonesië is een groot en zeer divers land. Ongeveer 10% van de inwoners is Christen. Indonesische christenen zien graag herstel van 'Gotong-Royong', dat zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is er onlosmakelijk aan verbonden.

Ontmoeting: het Beraad van kerken Aalten schenkt aandacht aan deze thematiek en nodigt u uit:

- voor een korte interkerkelijke gebedsbijeenkomst in de Christelijk Gereformeerde Kerk op donderdag 24 januari om 19.30 uur.

- tevens voor de oecumenische gebedsdienst op zondag 27 januari om 9.30 uur in de RK-kerk St. Helena.

Meer berichten