Logo aaltenvooruit.nl


Nationaal Onderduikmuseum Aalten
Nationaal Onderduikmuseum Aalten (Foto: Martine Scholl)

Gelderse Pauwenveer voor Nationaal Onderduikmuseum Aalten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft de Gelderse Pauwenveer 2018 toegekend aan het Nationaal Onderduikmuseum Aalten. De prijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro en een kunstwerk ontworpen door Niels van Bunningen. Op 9 november ontving het Nationaal Onderduikmuseum Aalten in De Heerlickheijd van Ermelo de prijs uit handen van de commissaris van de Koning C.G.A. Cornielje, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland.

Aalten - Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten verhaalt over het leven van een gemeenschap in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog. Er wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In Aalten is destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. Het museum presenteert deze verhalen van mensen in oorlogstijd interactief. Afgelopen jaar ontving het museum ruim 19.000 bezoekers.

Dit jaar speelt het museum een belangrijke rol in het Jaar van het Verzet. Als klein museum neemt het volwaardig deel aan het landelijk netwerk van Oorlogsmusea en Herinneringscentra. De keuze voor een meer thematisch museum is zes jaar geleden bewust gemaakt. Sindsdien heeft het museum binnen dit thema een missie ontwikkeld en probeert van daaruit aan te sluiten bij de actualiteit. De jury is onder de indruk van de vele methodieken die het museum daarbij toepast, zoals een escaperoom, een programma van lezingen en debat over de vluchtelingenthematiek of een groep 'verhalenvangers' op zoek naar verhalen over vrijheid en rechtvaardigheid. Ook richting het onderwijs vervult het museum een belangrijke rol en opereert hier, evenals op verschillende andere terreinen, grensoverschrijdend. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de 75 jarige herdenking van de bevrijding in 2020. Alle museale activiteiten worden mogelijk gemaakt door 4 vaste (1,9 fte) en zo'n 140 vrijwillige medewerkers.

De Gelderse Pauwenveer
De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan een klein museum dat op een voorbeeldstellende manier kansen en bedreigingen aangaat, met de tijd mee verandert, aandacht heeft voor publieksbegeleiding, activiteiten ontplooit die aansluiten bij de actualiteit en eigenzinnigheid toont. De prijs is in 2005 ingesteld op initiatief van de commissaris van de Koning van Gelderland, C.G.A. Cornielje, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Criteria
De criteria zijn door de jury verdeeld in basis- en specifieke criteria. Basiscriteria zijn: het museum onderschrijft de ICOM-definitie voor musea; het museum volgt de Governance Code Cultuur; het museum heeft maximaal drie formatieplaatsen voor vaste medewerkers (vrijwilligersmusea vallen uiteraard ook binnen dit criterium). Specifieke criteria zijn: het museum gaat op een voorbeeldstellende manier kansen en bedreigingen aan; het museum verandert mee met de tijd; het museum is een netwerkmuseum; het museum besteedt veel aandacht aan verschillende manieren van publieksbegeleiding; de museumactiviteiten sluiten aan bij de actualiteit; het museum toont eigenzinnigheid, lef en/of ambitie. Daarnaast vroeg de jury de genomineerde musea expliciet op welke wijze de prijs voor hen 'het verschil' zou maken.

Nominaties
De andere musea die waren genomineerd zijn Weeshuis Museum Culemborg en Museum Elburg. Zij ontvingen een cheque van € 5.000.

De jury van de Gelderse Pauwenveer 2018 bestaat uit Liesbeth Tonckens van Erfgoed Gelderland, historicus Jan Vedder, de bestuursleden Leo Adriaanse van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (voorzitter) en Elsbeth Rozenboom van Cultuurmij Oost, en ambtelijk secretaris Wendelien Kuit.

Meer berichten

Shopbox