Nationaal Onderduikmuseum in Aalten.
Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. (Foto: Martine Scholl)

Nationaal Onderduikmuseum in Aalten genomineerd voor Gelderse Pauwenveer 2018

Arnhem - Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft drie musea genomineerd voor de Gelderse Pauwenveer 2018: het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten, het Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg en Museum Elburg.

De hoofdprijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 en een kunstwerk ontworpen door Niels van Bunningen, de overige genomineerden ontvangen een bedrag van € 5.000. De commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikt de prijzen op vrijdag 9 november 2018 uit in De Heerlickheijd van Ermelo.

De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland. Dit jaar wilde het bestuur de kleine musea in de schijnwerper zetten, omdat deze het moeilijk hebben.

In zijn rapport In wankel evenwicht schetste de Raad voor Cultuur eerder dit jaar hoe de nadruk die wordt gelegd op bezoekersaantallen, leidt tot een voorkeur voor grote, publieksvriendelijke exposities. Tegelijkertijd moeten musea het erfgoed koesteren. Maar het beheer van collecties is een taak van de lange adem, die veel geld kost en weinig aandacht oplevert, aldus de Raad.

De prijs wordt uitgereikt aan een klein museum dat op een voorbeeldstellende manier kansen en bedreigingen aangaat, met de tijd mee verandert, aandacht heeft voor publieksbegeleiding, activiteiten ontplooit die aansluiten bij de actualiteit en eigenzinnigheid toont. De prijs is in 2005 ingesteld op initiatief van de commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

De genomineerde musea

Het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten verhaalt over het leven van een gemeenschap in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog. Er wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten is destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren. www.nationaalonderduikmuseum.nl
Het Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg is hét weeshuismuseum van Nederland, een museum voor alle leeftijden, waar bezoekers op prikkelende wijze kennismaken met het leven in het eerste nieuwgebouwde weeshuis van Nederland, dat van 1560 tot 1952 meer dan 700 (half)wezen opving. www.weeshuismuseum.nl
Museum Elburg is gevestigd in het 15e eeuwse Agnietenconvent. Het museum heeft een uitgebreide collectie voorwerpen over de geschiedenis van Elburg en haar omgeving. Belangrijke deelcollecties zijn stadsverdediging, rechtspraak, J.H. van Kinsbergen, zilver en visserij. www.museumelburg.nl

De criteria zijn door de jury verdeeld in basis- en specifieke criteria. Zaken waaraan de jury groot belang hecht zijn onder meer: het museum gaat op een voorbeeld stellende manier kansen en bedreigingen aan, het museum verandert mee met de tijd, er is aandacht voor diverse manieren van publieksbegeleiding, de activiteiten sluiten aan bij de actualiteit en het museum heeft eigenzinnigheid, lef en/of ambitie.

De longlist van kleine musea waaruit de selectie is gemaakt had als criterium dat er maximaal drie betaalde krachten (3 fte) in dienst zijn. Vrijwilligersmusea vallen uiteraard ook binnen dat criterium.

De jury van de Gelderse Pauwenveer 2018 bestaat uit Liesbeth Tonckens van Erfgoed Gelderland, historicus Jan Vedder, de bestuursleden Leo Adriaanse van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (voorzitter) en Elsbeth Rozenboom van Cultuurmij Oost, en ambtelijk secretaris Wendelien Kuit.

Achtergrond

Tussen 1400 en 1474 werden op landgoed Staverden witte pauwen gehouden. De witte veren werden als versiering gebruikt op de helm van de hertog van Gelre. De oude traditie van het houden van witte pauwen werd door de familie s' Jacob in ere hersteld. Er zijn nog steeds witte pauwen op Staverden te vinden.

Geldersch Landschap en Kasteelen schenkt de veren van tijd tot tijd aan de commissaris van de Koning. In 2005 ontving de commissaris bij zijn aantreden witte pauwenveren. Hij zei daarbij dat hij deze later wilde uitreiken aan een persoon of instelling die zich bij uitstek verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur en/of natuur in Gelderland.

Meer berichten