Machinale sloop van het Hoge Veld vindt plaats na asbestsanering in de vloerdelen van het gebouw.
Machinale sloop van het Hoge Veld vindt plaats na asbestsanering in de vloerdelen van het gebouw. (Foto: Leo van der Linde)

Hoge Veld: eerst asbestsanering in vloerdelen, daarna sloop hoogbouw

Aalten - De bewoners in de omgeving van het Hoge Veld Aalten zijn onlangs middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht betreffende de laatste stand van zaken rond de ontwikkelingen van het 'oude' Hoge Veld. De sloop duurt allemaal wat langer dan gedacht.

(Tekst: Leo van der Linde)

Aalten - Er zit namelijk asbest in de betonvloeren in alle verdiepingen van het gebouw, Asbest in de plafonds is inmiddels wel verwijderd, Elk vloerdeel moet zorgvuldig gesaneerd worden en veilig worden afgevoerd. De eisen rond asbestsanering zijn tegenwoordig streng. Beelen is bezig om het juiste materiaal, een grote kraan, in te plannen om vloerdeel voor vloerdeel te kunnen saneren. Met de kraan zal vervolgens ook de machinale sloop plaatsvinden. De hervatting van de sloop gaat nog dit jaar plaatsvinden. mits het weer geen roet in het eten gooit. Asbestsanering kan alleen gebeuren als de temperatuur niet lager is dan 5 graden.

Het technisch ontwerp van de ondergrondse infrastructuur is gereed. Gelijktijdig wordt door het ontwerpteam de laatste hand gelegd aan de documenten die nodig zijn voor het aanvragen van de omgevingsvergunning (de bouwvergunning). De bouwkundige tekeningen zijn gereed voor de laatste aanpassingen. Ook de constructieberekeningen zijn klaar. Metingen voor het bepalen van de draagkracht van de bodem zijn uitgevoerd. Het ontwerp van de 13 woningen in het plan Hoge Veld was al gebaseerd op een duurzaam woonconcept. De nieuw te bouwen woningen krijgen geen aansluiting meer op het gasnet. Door gasloos te gaan bouwen, wordt voldaan aan de laatste eisen op het gebied van duurzaamheid.

Door de combinatie van gekozen maatregelen, wordt de CO2 produktie van de te bouwen woningen aanmerkelijk lager, dan tot voor kort gangbaar was voor nieuwbouwwoningen. Wat de voorbereiding van de uitvoering betreft, vindt momenteel de laatste afstemming plaats met alle betrokken partijen, waaronder de nutsbedrijven.

Meer berichten