Grote waardering voor scheidend penningmeester Rob Nieman

Het bestuur van de Stichting Beheer Aaltense Musea heeft op 20 oktober afscheid genomen van zijn penningmeester, Rob Nieman. De voorzitter, mevr. Winkelhorst, bedankte hem op ludiek wijze in de vorm van een sprookje: “Een sprookje begint altijd met ‘er was eens, héél lang geleden’ “; daarmee doelend op de bijna 25 jaar dat hij al penningmeester is.

Nieman stond aan de basis van de destijds zwaar bevochten keuze van de Raad van Aalten om door subsidie het museum Markt 12 mogelijk te maken. Mede door zijn nauwgezet cijfer werk en de goede financiële onderbouwing is er toen naast de in eigen beheer opgebrachte gelden veel medewerking gekomen van de Gemeente Aalten, waarna de aankoop van het pand Markt 12 en de nieuwbouw achter het museum tot stand kon komen.

De kruimeltjes van Klein Duimpje houdt stand als vergelijking met de nauwgezetheid en de accuratesse die Nieman ten toon spreidde voorafgaand en tijdens de realisatie van de nieuwbouw van het museum in 2004. Vanaf die tijd is hij zich met niet aflatende oplettendheid blijven inzetten voor het beheer en behoud van het museum, dat zich heeft ontwikkeld tot een nationaal monument van herinnering (onderduikers) en dat zich op educatief en historisch gebied continue door optimalisatie en verbetering aan de huidige samenleving aanpast.

Rob Nieman stelde zich altijd uiterst bescheiden op, zo ook bij zijn afscheid, waarin hij liet doorschemeren zijn geheugen bij gelegenheid beschikbaar te blijven stellen voor het bestuur. Die geste werd door mevr. Winkelhorst ontvangen met de woorden: ”Een sprookje eindigt altijd met: ’en zij leefden nog lang en gelukkig’, dus aan die belofte willen we je graag en dankbaar houden.”

Meer berichten