Gerloeske Brezet (D66) hield tijdens de raadsvergadering een pleidooi voor groene schoolpleinen.
Gerloeske Brezet (D66) hield tijdens de raadsvergadering een pleidooi voor groene schoolpleinen. (Foto: Leo van der Linde)

Motie D66, ChristenUnie en GemeenteBelangen over groene schoolpleinen verworpen

Aalten - In de raadsvergadering werd dinsdagavond door D66, ChristenUnie en GemeenteBelangen een motie ingediend over meer groene schoolpleinen in de gemeente Aalten. In deze motie wijst men op het belang om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met de natuur.

(door Leo van der Linde)

Aalten - Groene schoolpleinen dragen bij aan de klimaatbestendigheid bij regenbuien, betere infiltratie, en bij hitte. Door de hete zomer geven bomen op een schoolplein schaduwrijke plekken. De Provincie Gelderland stelt vanaf eind 2018 een subsidie beschikbaar van € 17.500 per school. Deze regeling subsidieert maximaal 75% van het nieuwe groene schoolplein. D66, ChristenUnie en GemeenteBelangen verzochten dinsdagavond het college om alle scholen in de gemeente Aalten op de hoogte te stellen van deze provinciale regeling. Verder wilden deze partijen dat de scholen gesteund worden bij het maken van plannen voor een groen schoolplein en eventueel bij het aanvragen van de subsidie.

Verder wil men dat onderzocht wordt op welke manier de overige financiële bijdrage betaald kan worden, hetzij door een gemeentelijke bijdrage en/of crowdfunding of sponsoring. Gerloeske Brezet (D66) hield een pleidooi voor deze groene schoolpleinen. Gerrit Assink (CDA): "de strekking van deze motie spreekt ons wel aan. Scholen zijn echter juridisch verantwoordelijk voor de gebouwen. De gemeente kan en mag hier niet intreden. Deze motie is wettelijk niet uit te voeren".

Henk Meerdink (HMV) was het eens met deze strekking van raadslid Gerrit Assink. Henk Hartemink (VVD) is van mening dat de basisscholen in de gemeente Aalten voldoende capabel zijn om zelf deze subsidie aan te vragen. Wethouder Hans te Lindert is positief gestemd over het idee van groene schoolpleinen; "het is echter een zaak van de schoolbesturen zelf, daar zijn ze capabel genoeg voor". Gerloeske Brezet hoopt echter dat de gemeente open zal staan, mochten er vragen komen vanuit de schoolbesturen. Wethouder Hans te Lindert deed de toezegging om de schoolbesturen te informeren, mocht dit nodig zijn: ''Ze moeten het echter zelf uitvoeren". Hierna werd er gestemd over deze motie. Deze werd verworpen met 12 stemmen tegen en 8 stemmen voor.

Meer berichten