Jacomein Hamhuis is al van jongs af aan geïnteresseerd in familiebanden en de kracht er van.
Jacomein Hamhuis is al van jongs af aan geïnteresseerd in familiebanden en de kracht er van. (Foto: Vanessa Wassink)

'Het begint en het eindigt met familie'

'Ieder mens wordt geboren binnen een familie. Kenmerken, gedragingen, gevoeligheden en gebeurtenissen in de familie neem je mee in je leven. Ze worden doorgegeven van ouder op kind. Hoe we opgroeien bepaalt voor een belangrijk deel hoe we ons later gaan verhouden tot onze partner, kinderen en anderen.'

(door Corry Florijn)

AALTEN - Jacomein Hamhuis, zelf afkomstig uit een samengesteld gezin met pleeg- en adoptiekinderen, is al van jongs af aan geïnteresseerd in familiebanden en de kracht er van. Ze heeft Pedagogiek en Orthopedagogiek gestudeerd. Gegrepen door het contextueel denken heeft Jacomein vervolgens de opleiding tot Contextueel Hulpverlener voltooid. Haar praktijk 'De Contextuele Paraplu' is gevestigd aan de Knibbelweide 37 in Aalten. De beeldspraak van de paraplu om onder te schuilen staat voor de vorm van hulpverlenen. "Ik vind het van belang dat er onderling vertrouwen is."

'We hebben in ons gezin van herkomst allerlei lessen over het leven geleerd die ons vormen als mens. Veel van onze teleurstellingen en pijn zijn daar ontstaan maar ook gevoelens van vreugde en veiligheid. Dit kan een last vormen maar ook een hulpbron zijn. In contextuele hulpverlening staat het herstel van betrouwbare relaties centraal.'

De Contextuele Paraplu is er voor hulp aan mensen die meer verbinding willen ervaren in hun relatie, voor wie worstelt met werkdruk, voor wie zorgt, en voor samengestelde gezinnen. Men kan er zonder verwijzing terecht en er is geen wachtlijst.

Wat maakt Aalten speciaal?
"Ik kom uit Hardenberg en woon hier sinds 1991. De mentaliteit is hier ongeveer hetzelfde, mensen kijken eerst de kat uit de boom. De gemoedelijkheid voelt hier vertrouwd: doe maar normaal en als het nodig is helpen we elkaar. Kortom, de warmte van een dorp."

Waar kent men je nog meer van?
"Samen met Janneke Fles collecteer ik jaarlijks in Aalten en Bredevoort voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Gelukkig hebben we hier al tijden lang een club trouwe en loyale collectanten.

Waar ga je graag uit?
"We zoeken elk jaar een paar voorstellingen uit voor de schouwburg in Winterswijk. Soms gaan we naar de film in Doetinchem."

Wie bewonder je?
"Het werk van Ivan Nagy, de grondlegger van de contextuele therapie. En de Amerikaanse schrijver en psychiater Irvin Yalom.

Wat mis je nog in Aalten?
"Alles is hier binnen handbereik. Maar soms mis ik een echt grote markt op zaterdag, zoals bijvoorbeeld die in Zwolle.

Wat is je motto?
"Het begint en het eindigt met familie. Wees daar zuinig op en doe er zo mogelijk wat aan. Zoek hulp en kijk wat je er zelf aan kunt veranderen."

decontextueleparaplu.nl

Meer berichten