Josien Krosenbtrink
Josien Krosenbtrink (Foto: Peter Melchers)

Stem en Stiltedag in Miste

Op zaterdag 20 oktober  organiseert Centrum Indianenverhalen in Miste een dag met ruimte voor Stem en Stilte.

Je Stem om te uiten wat in jou leeft en naar buiten wil precies zo als jij op dat moment bent: onaf, breekbaar, uitbundig, kwetsbaar, krachtig, zacht …… hoe jouw klank zich ook aandient hij is welkom.
De Stilte om te voelen wat er zich van binnen aandient, wat er door je heen komt.
In het drukke leven van alledag is stilte vaak ver te zoeken.
Als stembevrijder zal Josien Krosenbrink je ondersteunen waar nodig en je ruimte geven waar je het prima zelf kan.
Er zal ruimte zijn voor zang, voor stilte, voor verhalen, voor beweging, voor uitnodigingen in de natuur, misschien voor een trommel of een ratel.
Je lichaam is je instrument, je klankkast om de stem van jouw ziel tot uiting te brengen.

Informatie en aanmelding bij Josien Krosenbrink: info@centrumindianenverhalen.nl of 0543565540

Meer berichten