Foto: PR

Bewoners Marga Klompé beleven leuke ochtend op kinderboerderij

Donderdag 4 oktober was het Werelddierendag. Dit was een mooie gelegenheid om met bewoners van de Stegemanhof en het Hogeveld kinderboerderij De Ahof te bezoeken.

Dit samenwerkingsproject van Marga Klompé en kinderboerderij De Ahof was een groot succes. Zo'n 25 ouderen werden met de electrocar en andere vervoermiddelen naar de Ahof gebracht. Daar stond voor hen koffie en thee met een koek klaar. Na de koffie werd de groep verdeeld in kleinere groepen, zodat elke groep rustig de kinderboerderij kon bezoeken. Ook was imker Gerard te Hennepe aanwezig van de Nederlandse Bijenvereniging Aalten. De imker ontving de ouderen hartelijk in de bijenstal en gaf hen voorlichting over de bijen. De reacties waren erg enthousiast.

Ook werden de andere dieren op de kinderboerderij bezocht en kregen allemaal een verdiende aai over hun vacht. De ouderen namen de tijd om de dieren te aaien. Enkele konijnen, kippen en zelfs de geit werden uitgebreid geaaid en geknuffeld. De ouderen gaven aan dat het een leuke ochtend was, en willen graag een keer terugkomen. Er zijn dus meteen plannen gemaakt door Marga Klompé en de kinderboerderij om met de lente te gaan Kroamschudden bij de kuikentjes en lammetjes.
In de middag hadden kinderen de tijd om alle dieren bij de kinderboerderij extra Dierendag aandacht te geven. Ook konden de kinderen op de foto met hun lievelingsdier bij een mooi gemaakt fotoshoot hoekje. Naast deze activiteit kon er ook deelgenomen worden aan een kleurwedstrijd. Uit alle tekeningen wint de mooiste tekening een knuffelbeer van een alpaca.

Meer berichten

Shopbox