Interieur R.K. St. Helenakerk
Interieur R.K. St. Helenakerk (Foto: PR)

Oecumene in dialect

Al enkele jaren is er in Aalten een oecumenische dialectdienst met voorgangers van de PKN en de RK kerk. Deze voorgangers gaan samen, in het dialect, voor in de dienst. Het dialect in zo’n eredienst heeft iets speciaals. Er lijkt minder afstand tot elkaar en zo is ook het gevoel tot de afstand met God. Ook de liederen zijn in het dialect en in die liederen in je eigen taal voel je de verbondenheid met het geloof heel sterk.

De voorgangers in deze viering zijn Hans de Graaf en Jan Willem Hengeveld. Hans van Rooms -Katholieke huize en Jan Willem met een Protestantse identiteit, maar beide dienen ze één Heer. Daarom is het ook zo mooi dat er één viering kan zijn waar mensen met verschillende achtergronden samen de verbondenheid met God kunnen vieren.

Het thema van de dienst is: Krimp maar gin kramp. De oecumenische viering is op zondag 14 oktober a.s. De viering begint om 9.30 uur in de R.K. St. Helenakerk aan de Dijkstraat 11 in Aalten.

Meer berichten