Winkeliersvereniging IODUS groot voorstander van supermarkten in centrum Dinxperlo

DINXPERLO Naar aanleiding van recente berichtgeving in kranten en sociale media is de indruk gewekt dat o.a. ondernemers de mogelijke vestiging van een supermarkt op locatie De Wegwijzer in Dinxperlo ter discussie stellen. Het bestuur van Winkeliersvereniging IODUS heeft eind augustus jl. middels een brief aan de Raad en het College van Burgemeester & Wethouders duidelijk stelling genomen: Het bestuur van Winkeliersvereniging Iodus is en blijft een groot voorstander van de vestiging van supermarkt(en) in het centrum van Dinxperlo.

De zienswijze van IODUS is in de periode 2015 tot heden niet veranderd. De huidige voorzitter van IODUS, Willy Ruesen, licht toe: “In het voorjaar van 2015 is de zienswijze van de winkeliersvereniging door het toenmalige bestuur en leden van de winkeliersvereniging tijdens een Ronde Tafel Gesprek en diverse fractievergaderingen uitgebreid toegelicht. De uiteindelijke visie, waarin wij ons konden vinden, is in de zomer van 2015 door de Gemeenteraad vastgesteld. En nu drie jaar later staan wij daar nog steeds achter.”.

Een belangrijk element van de zienswijze is dat winkelcentra van kleine dorpen trekkers als supermarkten keihard nodig hebben. Als een supermarkt zich vestigt buiten het centrum, bijvoorbeeld het bedrijventerrein, dan komt dat de leefbaarheid van het dorp niet ten goede. Willy Ruesen: “We moeten er niet aan denken dat de situatie zich voordoet dat beide supermarkten bij elkaar op het bedrijventerrein komen te zitten. Dat zou de doodsteek zijn voor het centrum van Dinxperlo.”.

In de vastgestelde visie van 2015 is afgesproken dat twee potentiele locaties in het centrum van Dinxperlo worden onderzocht op haalbaarheid. Eén van de twee potentiele locaties is toen afgevallen en locatie De Wegwijzer is als realistisch alternatief overeind gebleven. Willy Ruesen: “Net als de inwoners van Dinxperlo, omwonenden en alle andere belanghebbenden, zien wij als winkeliers ook uit naar de verdere uitwerking van de plannen. Tot op heden hebben wij daar nog niets van gezien. Wij willen uiteraard ook dat een onderwerp als parkeren in het centrum van Dinxperlo goed geregeld is. En zo zijn er nog wel meer zaken die aandacht behoeven in de uiteindelijke plannen. Wat ons betreft: laat het maar komen! Het duurt allemaal al lang genoeg.”.

Meer berichten