Noteren van ideeën tijdens de Meet-Up avond over de Slingeplas.
Noteren van ideeën tijdens de Meet-Up avond over de Slingeplas. (Foto: Leo van de Linde)

Veel belangstelling voor Meet-Up avond over Slingeplas

Bredevoort – Er bestond vrijdagavond veel belangstelling voor de Meet-Up avond over de Slingeplas. De nieuwe plannen voor het recreatiegebied zijn vanwege onvoldoende draagvlak ingetrokken. Op deze avond konden de aanwezigen in de Bredevoortse Koppelkerk kenbaar maken wat men wil met dit gebied.

Gebiedseigenaar Leisurelands ontwikkelde plannen om de Slingeplas beter exploiteerbaar te maken met onder andere vijftig vakantiehuisjes, een evenemententerrein en een groepsaccomodatie. Daar dacht men in Bredevoort anders over. Er ontstond zelfs een vorm van volkswoede toen men de plannen onder ogen kreeg. De plannen zouden het natuurlijk karakter van de Slingeplas aantasten en voor overlast en lichtvervuiling zorgen. Het College van B & W concludeerde dat er te weinig draagvlak voor de plannen was en trok het ontwerpbestemmingsplan in.

De gemeente Aalten kondigde aan samen met Leisurelands en de samenleving te kijken hoe men nu verder gaat. Op vrijdagavond konden de aanwezigen meedenken over de plannen voor de Slingeplas, niet alleen tegen de plannen zijn, maar ook het bedenken van ideeën. Er waren drie sprekers uitgenodigd om het één en ander te vertellen over de Slingeplas. Geert Scholten vanuit de omwonenden van de Slingeplas, Dyon Temming, Landschapsontwikkelaar: 'Het Buitenburo' en Jan van der Schoot van het Waterschap Rijn en IJssel.

Interessante suggesties
Na de pauze kon men in drie werkgroepen de ideëen op grote borden noteren. Hier kwamen interessante zaken naar voren onder andere kleinschalig en duurzaam recreëren, realisatie van een bruggetje over de Slinge, roeibootjes. De Slingeplas laten zoals het is, wellicht terug naar de situatie in 1980. Verder werden genoemd realisatie van trekkershutten, laat mensen bomen planten bij bijvoorbeeld geboorte en huwelijk. Ook kwam er een idee om het strand uit te breiden, dit geeft een 'Beach-gevoel'. Een aantal keren werd het idee genoemd om naar een andere eigenaar te gaan zoeken, kortom de Slingeplas niet langer meer onder het beheer van Leisurelands te laten vallen. Collectief eigendom geeft een grotere betrokkenheid.

Al met al werd duidelijk dat men echt niet zit te wachten op uitbreiding van allerlei plannen, rust vindt men van groot belang getuige de opmerking: "zitten we te wachten op meer toeristen?". De wensen voor dit gebied zijn op deze avond vastgelegd. Hier wordt een boekje van gemaakt. Dit wordt aangeboden aan onder andere Leisurelands.

Tekst en foto's: Leo van der Linde.

Meer berichten