Het vervallen pand aan de Stationsstraat.
Het vervallen pand aan de Stationsstraat. (Foto: Leo van de Linde)

Pand aan Stationsstraat Aalten geeft redenen tot zorg

Aalten – Het voormalige pand van Bulten, daarna Ter Heerdt en thans eigendom van Huisartsenpraktijk 'Het Station', staat al vele jaren leeg. De staat van onderhoud, als het aanzicht is ver beneden acceptabel niveau. Ook aspecten als (brand) veiligheid en onderhoud van aanwezige beplanting zijn redenen tot zorg. Gerrit Assink (CDA) stelde er namens zijn fractie dinsdagavond vragen over tijdens de raadsvergadering.

(door Leo van de Linde)

Omwonenden ergeren zich al jarenlang aan deze lelijke 'dorpsparel' van Aalten. Men spreekt al van 'Villa Puinzicht', de 'schandelijkste' plek van Aalten, "dit wordt gevaarlijk, hier moet de gemeente optreden. Vallend glas uit één van de ramen van het pand is een reëel risico". Gerrit Assink wil weten of wethouder Ted Kok (CDA) met Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille, op korte termijn gesprekken wil voeren met de huidige eigenaar om het pand en zijn omgeving dusdanig aan te pakken en te renoveren dat er op korte termijn een einde kan komen aan dit nagenoeg vervallen bouwwerk op de hoek Stationsstraat/Piet Heinstraat.

Gerrit Assink: "Dit pand is niet het enigste, weliswaar de meest urgente in onze gemeente, met een dergelijke uitstraling. Kunnen gesprekken en eventuele maatregelen ook van toepassing zijn in gelijksoortige situaties?" Wethouder Ted Kok vertelde dat in de gemeente Aalten het plan klaar ligt om de excessenregeling in de welstandsnota aan te passen. Wanneer dat gebeurt kan de gemeente Aalten in de toekomst vervallen panden aanpakken. Het verzoek om de excessenregeling aan te passen gaat in het najaar naar het college, waarna het college de raad kan verzoeken in te stemmen met de wijzigingen". De wethouder hoopt dat de gemeente voor die tijd in gesprek kan gaan met de huidige eigenaar. Wanneer men de excessenregeling in de welstandsnota aanpast kan een gemeente de eigenaar van een dergelijke vervallen pand aanschrijven om een pand aan te pakken, omdat het niet aan de 'redelijke eigen van welstand' voldoet. Vooraf in gesprek gaan lijkt de wethouder vooralsnog de beste oplossing.

Meer berichten