"Veel leerlingen willen zelf ook graag meedenken over welke boeken er in de bibliotheek moeten komen.'' Foto Vanessa Wassink
"Veel leerlingen willen zelf ook graag meedenken over welke boeken er in de bibliotheek moeten komen.'' Foto Vanessa Wassink (Foto: Vanessa Wassink)

't Bastion: 'Lezen is Leuk!'

Het is dringen geblazen rondom de leestafel van basisschool 't Bastion in Bredevoort. De leerlingen kijken met pret-oogjes naar de mooie nieuwe boekencollectie die dankzij het project 'Lezen is Leuk' kon worden aangeschaft. 't Bastion heeft de leesontwikkeling van kinderen al langer bovenaan het prioriteitenlijstje staan en dit is de vervolgstap.

(door Erwin Wamelink)

Bredevoort - "Lezen is Leuk' is het project dat Stichting Lezen heeft ingediend bij Stichting Kinderpostzegels met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio's in Nederland te stimuleren. Dit gebeurt door gericht in te zetten op leesbevordering en kinderen een rijke leesomgeving te bieden. Met boeken die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen in een inspirerende leesomgeving", vertelt Annet Wamelink van De Bibliotheek Achterhoekse Poort.

De school heeft voor duizend euro aan boekenbonnen en een aantal verrijdbare boekenkasten gekregen. Nadat 't Bastion haar wensen had doorgegeven, heeft boekhandel Messink & Prinsen de collectie samengesteld. De basisschool in Bredevoort kwam in aanmerking voor deze bijdrage omdat het voldeed aan twee belangrijke eisen; de school bevindt zich in een krimpregio en 't Bastion heeft 'de bibliotheek op school', een samenwerking tussen De Bibliotheek Achterhoekse Poort en 't Bastion die in januari van dit jaar is gestart.

"De bibliotheek op school is een succes, hierdoor krijgen we de kinderen echt aan het lezen. Veel leerlingen willen zelf ook graag meedenken over welke boeken er in de bibliotheek moeten komen", zegt Annemarie Veerbeek, directeur van 't Bastion. "Je ziet dat overheidsinstellingen heel veel aandacht vestigen op laaggeletterdheid. 'Lezen is Leuk' is een project dat bijdraagt aan de taalontwikkeling van kinderen", vertelt Ellen Wiegerinck van De Bibliotheek Achterhoekse Poort.

Tutorlezen
Een paar keer per week begint de dag met een halfuurtje tutorlezen. Een leerling uit groep 7 of 8 (de tutor) wordt gekoppeld aan een kind uit groep 3 of 4 om samen te lezen. Veerbeek: "In de collectie van 'Lezen is Leuk' zitten ook samenleesboeken. De moeilijke delen worden gelezen door de tutor en de jonge kinderen lezen de zinnen die iets minder moeilijk zijn. Aan de hand van de lettergrootte wordt duidelijk welk kind welk deel moet lezen. De oudere kinderen voelen zich dan echt verantwoordelijk, dat is leuk om te zien."

Het leesniveau van kinderen verschilt enorm waardoor het lastig is om ieder kind een boek te laten lezen dat past bij zijn of haar niveau. "Je kunt aan de hand van de 'vijf vinger regel' een testje doen. Laat kinderen op de eerste bladzijde van het boek vijf woorden lezen. Ze steken bij ieder moeilijk woord een vinger omhoog. Wanneer een kind drie of meer vingers omhoog steekt, sluit het boek niet aan bij de behoefte en het niveau van de leerling."

Meer berichten