Logo aaltenvooruit.nl


Foto: Leo van de Linde

Kelder van Merfelt in Bredevoort wordt wellicht rijksmonument

Binnenkort komt 'De Kelder van Merfelt' ter sprake in een vergadering van de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) van de gemeente Aalten. Jan Kolthof is in 2004 een opleiding gestart aan het ROC van Twente als restauratiemedewerker van gebouwen. Hij zocht hiervoor een praktijkopdracht. Dit werd uiteindelijk de kelder van Merfelt. In 2013 heeft Jan Kolfthof de eigenaar van de kelder, Michiel Zuidervaart, genomineerd voor de Erfgoedprijs 2014 van de Gemeente Aalten.

(door Leo van de Linde)

Bredevoort – Michiel Zuidervaart heeft deze prijs gewonnen. Jan en Michiel willen graag dat de kelder de status van rijksmonument volgens de Erfgoedwet krijgt. Dit om voor nu en in de toekomst de kelder goed te beschermen tegen veranderingen, aantasting en verval. De gemeente Aalten wil medewerking hieraan verlenen. Jan en Michiel zien in Bond Heemschut een professionele partner om de bijzondere kelder bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als beschermd erfgoed aan te bevelen. De kelder dateert uit vermoedelijk de 15e eeuw en is onderdeel van een voormalig borgmanshuis van de adellijke familie Merfelt.

Zodoende heeft de kelder de naam: 'De Kelder van Merfelt' gekregen. De kelder is op een bijzonder manier overwelfd: vier kruisgewelven met in het midden een dragende zuil. De kelder was bij ontdekking door Michiel Zuidervaart in zeer slechte staat. Restauratie was noodzakelijk. Michiel vond dat de historische uitstraling voorop moest staan. De restauratie werd een meerjarenplan en met veel gevoel voor geschiedenis, materiaalgebruik en deskundig advies en professionele hulp werd de restauratie uitgevoerd. De kelder bevindt zich aan Prinsenstraat 3a, Bredevoort.

Meer berichten

Shopbox