Martin Veldhuizen, formateur namens de VVD: "na screening van de kandidaten kan de benoeming van de nieuwe wethouders plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 3 juli.
Martin Veldhuizen, formateur namens de VVD: "na screening van de kandidaten kan de benoeming van de nieuwe wethouders plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 3 juli. (Foto: Leo van de Linde)

Nieuw college CDA-VVD en PP, benoeming wethouders in raadsvergadering van 3 juli

Aalten – In de raadsvergadering van dinsdag 12 juni werd door de formateurs Joop Wikkerink (PP) en Martin Veldhuizen (VVD) een verslag uitgebracht van de bevindingen van de formatieopdracht.

(door Leo van de Linde)

Bij raadsbesluit van 5 juni is aan Joop Wikkerink en Martin Veldhuizen opdracht gegeven en door hun aanvaard om als formateurs op te treden voor de collegevorming van 3 partijen met een grootst mogelijke meerderheid, te weten CDA (6 zetels), PP (3 zetels) en VVD (3 zetels), totaal 12 zetels. Op 6 juni zijn gesprekken gevoerd met de fracties van CDA, VVD en PP om te komen tot een college van deze partijen. Het uitgangspunt is en blijft het vastgesteld Raadsprogramma 2018-2022 en zal als leidraad dienen voor de toekomstige collegevorming. Hier zijn de 3 partijen het unaniem over eens.

Tevens is op 6 juni een gesprek gevoerd tussen de beoogde wethouderskandidaten over onder andere werkwijze en wensen/mogelijkheden t.a.v. de portefeuilleverdeling. De ambities van het Raadsprogramma, verdeling van portefeuilles, zetelverhouding zijn voor VVD en PP reden om in te stemmen met een 2e CDA-wethouder. Het CDA krijgt één full-time wethouder en een tweede wethouder van 0,5 FTE (halve baan). VVD en PP leveren elk één wethouder. De VVD heeft aangegeven dat bij een tussentijds vertrek van een collegelid de verdeling dan weer besproken moet worden. De kandidaat-wethouders worden gescreend. Martin Veldhuizen (VVD) deed het woord als formateur.

Veldhuizen: "we komen tot de conclusie dat, na screening van de kandidaten, zo mogelijk tijdens de reguliere raadsvergadering van 3 juli 2018, de benoeming van de wethouders kan plaatsvinden of zoveel eerder als mogelijk in verband met de screeningsprocedure. Het college zal bestaan uit 1,5 fte vanuit het CDA, 1 fte vanuit de VVD en 1 fte vanuit de Progressieve Partij. Gezien de gesprekken en afspraken hebben we er alle vertrouwen in dat de beoogde wethouders in staat en bereid zijn op een goede wijze uitvoering te geven aan het door allen omschreven raadsprogramma. Op advies van de burgemeester kunnen we nog niet met de namen van de beoogde kandidaten naar buiten komen, voordat de externe screening is afgerond".

Meer berichten