Meedenkavond PP over toekomstig bestuur

Op donderdagavond 14 juni om 20.00 uur organiseert de Progressieve Partij weer een meedenkavond. Dit keer over de kansen die een raadsprogramma mèt een nieuwe ploeg wethouders, waarvan de Progressieve Partij deel uit maakt, biedt.

In de komende vier jaar zullen een paar dingen anders gaan dan voorheen. Ten eerste is er een raadsprogramma van alle partijen. Daarin staat welke richting we als raad op willen. Ten tweede is er een nieuw college gevormd. Daar maakt voor het eerst sinds vele jaren ook de Progressieve Partij deel van uit. Ten derde is er een nieuwe burgemeester, die zichzelf ten doel heeft gesteld iets te maken van vernieuwing in de verhoudingen tussen bestuur, gemeenteraad en inwoners.

De vraag die we met inwoners willen bespreken: welke kansen biedt deze nieuwe situatie voor een bestuur gericht op duurzaamheid, op zorg voor de zwakkeren en op participatie van de inwoners. Geen “handeltjes” of bevoorrechten van politieke vrienden of dorpsgemeenschappen (zgn. cliëntelisme). Geen toezeggingen voordat er democratische besluitvorming over is geweest. Wel op basis van het genoemde raadsprogramma open gedachtewisselingen tussen publiek en politiek. Uiteindelijk moet de raad besluiten. Maar hoe kunnen de inwoners zich laten horen. In de raad zijn eigenlijk geen “blokken” oppositie en coalitie meer: elke partij heeft het raadsprogramma onderschreven. Hoe gaan we samenwerken in en buiten de raad als politieke fracties?

Het raadsprogramma is te vinden op: https://www.aalten.nl/in-de-gemeente/nieuwsberichten_42611/item/raadsprogramma-voor-een-sterke-democratie-en-een-sterk-bestuur_74050.html

De meedenkavond vindt plaats op donderdag 14 juni a.s. om 20.00 uur in het Kulturhus, Terborgseweg in Dinxperlo. Toegang en koffie gratis.

Meer berichten