Logo aaltenvooruit.nl


Rova - Rovisie - Cover
Rova - Rovisie - Cover (Foto: Martin Hogeboom)

ROVA controleert inhoud pmd-container; kwaliteit ingezameld pdm kan beter

ROVA gaat binnenkort de inhoud van de aangeboden pmd-containers controleren. De gemeente heeft ROVA gevraagd om bij het inzamelen van pmd steekproefsgewijs controles uit te voeren. Ondanks dat er veel pmd gescheiden wordt, is de kwaliteit van ingezamelde pmd namelijk nog niet altijd goed.

Er zit regelmatig materiaal bij het pmd dat er niet thuishoort, zoals tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Daardoor worden vrachten pmd afgekeurd bij de verwerkers. Dat kost geld in plaats van dat het geld oplevert. De recyclingbedrijven die pmd hergebruiken worden steeds strenger bij het innemen van pmd. Goed scheiden van pmd is dus belangrijk.

Pmd-containers met ander afval worden niet geleegd
Zitten er andere materialen in dan plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons? Dan wordt de pmd-container niet geleegd! ROVA hangt in dat geval een label aan de container. Daarop staat waarom de container niet geleegd is en wordt de bewoner verzocht te bellen met het Klantcontactcentrum van ROVA. Zij vertellen wat men moet doen, om de container op een later moment alsnog geleegd te krijgen.

Meer informatie
Op doemeemetpmd.nl staat meer informatie over de inzameling en recycling van pmd. Daar staan ook meer tips over het scheiden van pmd. Inwoners die vragen hebben over de pmd-inzameling, kunnen contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, (038) 427 37 77 of via rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox