Raimond Smit (formateur namens het CDA) vindt het jammer dat de formatie niet is gelukt. 
Raimond Smit (formateur namens het CDA) vindt het jammer dat de formatie niet is gelukt.  (Foto: Leo van de Linde)

Formatie vorming college in Aalten mislukt, nieuwe formateurs gaan aan de slag

Dinsdag 5 juni was er een extra raadsvergadering met als onderwerp de stand van zaken betreffende de vorming van een nieuw college. De formatie is mislukt. Raimond Smit (CDA) en Alex Walter (GB) waren aangewezen als formateurs voor de vorming van een nieuw college. In besprekingen werd de afgelopen twee weken duidelijk dat men het niet eens kon worden.

(door Leo van de Linde)

Aalten - In gesprekken welke gevoerd zijn met zowel de informateur, Peter Drenth, als de formateurs, gaven VVD en CDA aan de voorkeur te hebben voor een coalitie met 3 partijen. De argumenten hiervoor waren dat een slagvaardig college noodzakelijk is. Beide fracties gaven aan dit niet te zien in een college met 4 partijen. Daarnaast wil zowel het CDA als de VVD een krachtige raad. Met partijen zoals voorgesteld in optie 2 zou dit niet haalbaar zijn.

Gemeentebelangen (GB) vindt het juist wel belangrijk dat een verbreding noodzakelijk is. De VVD gaf aan dat ze het te fragiel vinden om D66 op te nemen in een college. Alexander van der Graaff (D66) betreurt deze opmerking aangaande de term 'fragiel'. Zijn partij had al twee kandidaat-wethouders gepolst om eventueel deel te nemen in een te vormen college. Gemeentebelangen gaf aan wel voor optie 2 te gaan, dus deelname aan het college door4 partijen. Gezien het feit dat optie 2, deelname door 4 partijen, dat 2 partijen dit niet zien zitten is deze optie niet bespreekbaar geworden.

Nieuwe formateurs
Alex Walter liet in het afrondende gesprek met Raimond Smit weten, dat hij de formateursrol terug geeft aan de raad. Het CDA-Aalten stelde voor dat Smit als formateur verder gaat. De andere partijen zien dit niet zitten en deden het voorstel voor óf aanstellen van een onafhankelijke informateur of nieuwe formateurs. Men ging akkoord met de benoeming van Joop Wikkerink (Progressieve Partij) en Martin Veldhuizen (VVD) als formateur. Deze gaan onderzoeken of een coalitie van PP, CDA en VVD mogelijk is. Wikkerink en Veldhuizen nemen deze taak op zich.

Er waren drie schorsingen nodig tijdens deze extra raadsvergadering. Uiteindelijk werd door de gemeenteraad gestemd over het voorstel om Joop Wikkerink en Martin Veldhuizen te benoemen als formateur met 12 stemmen voor (CDA, VVD, PP en HM). GB, D66 en CU stemden tegen. Al met al betekent dit er voorlopig nog geen nieuw college gevormd kan worden.

Tekst en foto's: Leo van der Linde.

Raimond Smit (formateur namens het CDA) vindt het jammer dat de formatie niet is gelukt.

Meer berichten