Peter Drenth kandidaat-gedeputeerde

Regio - De Provinciale Statenfractie van het CDA Gelderland draagt de heer Peter Drenth voor als kandidaat-gedeputeerde. Peter Drenth heeft onlangs afscheid genomen als wethouder in de gemeente Doetinchem. Daarvoor was hij wethouder in Zeewolde. In januari van dit jaar heeft hij al aangegeven na 12 jaar wethouderschap in Doetinchem niet in te zijn voor een nieuwe periode. Na de aankondiging van het vertrek van gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is CDA Gelderland op zoek gegaan naar een CDA'er die zich de omvangrijke portefeuille met daarin onder meer vitaal platteland, economie en energietransitie snel eigen kan maken.

Fractievoorzitter Harold Zoet: 'Peter Drenth is een ervaren bestuurder. Wij achten hem in staat de functie van gedeputeerde voor deze korte periode snel op te pakken'. Peter Drenth heeft aan de CDA fractie aangegeven alleen voor de periode tot en met de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 beschikbaar te zijn als gedeputeerde. Na deze periode is hij niet meer beschikbaar.

Peter Drenth zal in de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 30 mei worden voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde. Vervolgens is het aan Provinciale Staten om hierover te besluiten. Peter Drenth is hiermee de beoogde opvolger van Jan Jacob van Dijk die per 1 juni voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijs Groep wordt.

Meer berichten