Lotte Stronks, werkzaam bij de Neeth en Miranda Hermsen, werkzaam bij hetUWV op de foto met het predicaat. (tekst en foto: Leo van der Linde)
Lotte Stronks, werkzaam bij de Neeth en Miranda Hermsen, werkzaam bij hetUWV op de foto met het predicaat. (tekst en foto: Leo van der Linde)

Pannenkoekenbakkerij krijgt speciaal predicaat

Onlangs ontving de familie Frenken van het UWV Doetinchem het predicaat: "Unieke Achterhoekers aan het werk". In de pannenkoekenboerderij en speeltuin zijn al ruim een jaar lang drie mensen in dienst met een Wajong-indicatie. Dit zijn mensen met een hulpbehoefte.

Barlo - Via het UWV werd bij de familie Frenken een beroep gedaan om te kijken naar mogelijkheden om deze mensen, met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, een plaats te geven in het arbeidsproces. Inmiddels heeft dit geresulteerd dat drie personen in vast dienstverband werkzaam zijn bij de Neeth. Patrick Frenken vindt het van belang dat deze mensen een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Hij kende iemand die werk zocht, een meisje met een beperking. Hij nam haar in dienst. De pannenkoekenbakkerij kwam vervolgens in contact met het UWV en zo kwam het 'balletje' aan het rollen. De zeven mensen werken bij toerbeurt in de bediening, in de keuken, op het terras en in de speeltuin. Voor elke werknemer heeft de familie een draaiboek met de werkzaamheden. In begrijpelijke taal, ondersteund met verhelderende illustraties. Woensdag ontving de familie Frenken in het bijzijn van wethouder Henk Wiltink, Miranda Hermsen van het UWV en Lotte Stronks, werkzaam bij de Neeth, het bordje: 'Unieke Achterhoekers aan het Werk'. Patrick: "dit is een stukje erkenning en waardering voor het werk dat we hier doen".

Meer berichten