Bijzondere schenking kunstwerk door nazaten Jan Tolkamp

Aalten - Op zaterdag 21 april zullen de kinderen en kleinkinderen van wijlen Jan Tolkamp een bijzonder kunstwerk schenken aan het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten.

Wie was Jan Tolkamp:
Jan Tolkamp was één van de opgepakte mannen tijdens de razzia op de kerken in Aalten, welke plaatsvond op 30 januari 1944. Door zijn principiële houding werd hij vanuit kamp Amersfoort naar de Duitse concentratiekampen gestuurd, 
Jan Tolkamp overleefde  ternauwernood in totaal vier concentratiekampen.
Hij heeft zijn verhaal in eerste instantie voor de familie opgeschreven en later is het ook ter beschikking van het Nationaal Onderduikmuseum gesteld.. Ook is zijn verhaal op video vastgelegd. en door Jehan Hoftiezer in zijn boek: Ik heb mi-j laoten vettell'n. in het dialect opgeschreven.

Het kunstwerk:
In 2009 ontmoette Jan Tolkamp kunstenares Marijke van Dijk uit Zwiep tijdens een expositie van haar. Deze expositie was de aanleiding voor Jan Tolkamp om haar te vragen of zij iets kon met het verhaal van hem. 
Vele intensieve gesprekken volgden en er ontstond een unieke vriendschap. 

Jan Tolkamp's indrukwekkende getuigenis vormde de basis voor het hand-gedrukte en gebonden boek getiteld:Over Leven.
De teksten in het boek zijn letterlijke fragmenten uit de memoires in Jan Tolkamp's eigen woorden. Marijke van Dijk koos die fragmenten die bij haar het meeste bleven haken. Daar maakte zij aangrijpende afbeeldingen van. In de zomer van 2010 voltooide ze haar werk in een editie van slechts enkele unieke exemplaren. 
Jan Tolkamp overleed 3 december 2010 op 89 jarige leeftijd enkele maanden  na de voltooiing van dit bijzondere werk.
Eén van de afbeeldingen uit het boek: Over Leven


Het exemplaar van het boekwerk dat Jan Tolkamp in zijn bezit had wordt op 21 april door zijn nazaten aan het Nationaal Onderduikmuseum geschonken.

Meer berichten