Kindertaalcoaches gezocht

Algemeen

Nu aanmelden voor introductiecursus

AALTEN/DINXPERLO - Met een goede taalontwikkeling heeft een kind betere kansen. Wanneer Nederlands niet de moedertaal van het gezin is, kan het soms lastig zijn een kind die Nederlandse taalontwikkeling mee te geven. Een Kindertaalcoach kan dan helpen en zo direct een bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van het kind en indirect van het gezin.

Yunio zoekt Kindertaalcoaches in de gemeente Aalten. Het is de bedoeling dat zij een of meer kinderen uit de buurt, uit een anderstalig gezin, gaan coachen. Zodat de kinderen straks met kennis van de Nederlandse taal aan de basisschool kunnen beginnen.

De Kindertaalcoach is een speciaal opgeleide vrijwilliger. Deze bezoekt wekelijks, één tot twee uur per keer, een anderstalig gezin om op praktische wijze samen met het kind invulling te geven aan taalstimulering in het gezinsleven. Het voordoen en het samen doen speelt een belangrijke rol. Denk aan voorlezen, taalspelletjes, samen met moeder een kopje thee drinken of een uurtje naar de kinderboerderij.

Gedurende zo’n bezoek wordt er Nederlands gesproken. Kortom, de Kindertaalcoach draagt eraan bij dat in het gezin een rijke taalomgeving ontstaat.

Aanmelden of meer info
De introductiecursus start begin februari. Voor meer informatie en aanmelden kan men terecht bij coördinator Nienke Wolsink, e-mail: n.wolsink@yunio.nl of tel. 06-0306771.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit