Ansichtkaart Nannielaantje, met dank aan de familie Boom.
Ansichtkaart Nannielaantje, met dank aan de familie Boom.

Oplossing zoekplaatje, Nannielaantje

Algemeen

AALTEN - Aalten staat bekend als een groene gemeente met veel wandelpaden en laantjes. In dit zoekplaatje is een prachtige kaart te zien, bijna een eeuw oud, van het Nannielaantje. Aan dit laantje ligt een bijzondere grafheuvel. 

Het landgoed Smees waar het Nannielaantje ligt, was ooit eigendom van Christiaan Caspar Stumph en zijn vrouw Jeanne Lesturgeon. Stumph was de eerste maire, destijds gebruikte men dit franstalige woord voor het ambt van burgemeester. De gemeentesecretarie was destijds gevestigd op landgoed ‘t Smees. Stumph had de wens uitgesproken om hier zijn laatste rustplaats te vinden. In 1818 regelde hij een ‘buitenbegraafplaats’ voor zichzelf en zijn familie. 

In zijn wilsbeschikking is te lezen: “Na mijn dood wens en begeer ik voor mijne evenmenschen onschadelijk te zijn. Daar ons landelijk gouvernement achterlijk blijft om - zoals in Frankrijk, Duitsland, Italië en elders - begravingen binnen de kerken en op kerkhoven binnen de plaatsen te doen ophouden en naar ruime begraafplaatsen naar buiten te verwijzen, zo heb ik doen vervaardigen in één der Smeesweilanden en wel die tegen Smeeshoflanden. Dit plekje grond, mijn eigendom, wil en begeer ik dat na mijn overlijden als een heiligdom wordt gerespecteerd en geëerbiedigd.”

Op de begraafplaats ligt Christiaan Caspar Stumph begraven. Hij overleed in januari 1820. Ook zijn zoon Abraham Anthony Stumph werd hier begraven. Hij werd slechts 34 jaar oud en was van beroep notaris. Hij overleed in juli 1818 en is in de Slingebeek verdronken. Vervolgens liggen hier begraven een vriend van de familie Stumph VOC -kapitein John Christiaan Rost en zijn echtgenote, hun dochtertje en twee kleinzoons. 

In de jaren dertig van de vorige eeuw hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland het besluit van de gemeenteraad Aalten goedgekeurd tot aankoop van H.B. Kämink te IJzerlo van het Nannielaantje, lopende van de Haartseweg noordwaarts over de Slingebeek, grenzende aan de Westzijde van het Nannielaantje. Hiervoor werd 1107,99 gulden betaald. 

Aan dit besluit werd als voorwaarde gesteld dat genoemd terrein bestemd wordt voor een wandelweg met plantsoen. Het onderhoud van de grafheuvel wordt momenteel verzorgd door de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Achterhoek. Het Nannielaantje is vernoemd naar de dochter van Stumph: Nannie.

Ansichtkaart met dank aan de familie Boom.
Tekstbijdrage: Leo van der Linde.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit