Permanent bewonen geleidelijk beëindigd. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Permanent bewonen geleidelijk beëindigd. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Permanent wonen rondom Karpermeer geleidelijk beëindigd

Algemeen

AALTEN – In het najaar van 2020 vond er een controle plaats op het recreatiepark het Karpermeer en werd er geconstateerd dat in een deel van de recreatiewoningen permanent werd gewoond. “Vorig jaar hebben we een besluit genomen om te handhaven”, zegt burgemeester Anton Stapelkamp. Omdat de eigenaar van het recreatiebedrijf meer tijd nodig heeft om het permanent bewonen te beëindigen, is de termijn verlengd tot 1 januari 2022.

Door Bernhard Harfsterkamp

“Volgens onze inschatting”, zegt de burgemeester, “waren 25 van de 45 recreatiewoningen permanent bewoond. Met het beëindigen daarvan gaat het heel goed. Zo’n 60% van de bewoners is uit zichzelf vertrokken. Negen wonen er nog min of meer.” Volgens Stapelkamp is het merendeel van deze bewoners al wel bezig met het verhuizen. “Maar het is nog niet gelukt.” Het gaat deels om een kwetsbare groep, die redelijk intensief wordt begeleid. Zij hebben wensen, die met hun leeftijd te maken hebben. “We zijn ook met de Woonplaats in overleg over wat we voor deze mensen kunnen doen.”

Nadat burgemeester en wethouders hadden besloten tot handhaven bij het Karpermeer is er in de gemeenteraad over gesproken of dit niet al te streng was.  Gemeenteraadsleden hadden met enkele bewoners van de recreatiewoningen gesproken en dat leidde tot vragen. “We zullen niet zomaar mensen op straat zetten”, zegt de burgemeester. “Ons doel was om het onrechtmatig wonen te beëindigen. Er zijn enkele mensen die alles hebben geweigerd. Van hen is de huur opgezegd.” 

De gemeente zal zich nog niet meteen bezig houden met eventueel permanent wonen op andere recreatieparken. “Eerst willen we het Karpermeer afhandelen. Dan kijken we verder. We pakken dit stapje voor stapje aan.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit