Overhandiging herinneringsboek Oosterkerk Aalten. Van links af: Ben Lammers, Herman Onnink, Gerard Helmink en Harm Hoftiezer. Foto: Frank Vinkenvleugel
Overhandiging herinneringsboek Oosterkerk Aalten. Van links af: Ben Lammers, Herman Onnink, Gerard Helmink en Harm Hoftiezer. Foto: Frank Vinkenvleugel

Herinneringsboek Oosterkerk overhandigd

Algemeen

‘Ik ben trots op jullie’

Door Karin Stronks

AALTEN – Op woensdag 24 november is het herinneringsboek Oosterkerk Aalten overhandigd aan Gerard Helmink, voorzitter van de kerkenraad protestantse gemeente Aalten (PGA) en aan Harm Hoftiezer, voorzitter van de kerkrentmeesters. Het bijzondere moment vindt plaats in de Zuiderkerk. Gerard Helmink, die het voorwoord in het boek voor zijn rekening heeft genomen, zegt: “Het is een prachtig uitgevoerd naslagwerk geworden. Het gaat niet alleen over het kerkgebouw maar zeker ook over wat de kerk voor de gemeente betekend heeft. Ik ben trots op jullie!”

In de Zuiderkerk wordt het boek overhandigd door Ben Lammers en Herman Onnink. Gerard Helmink en Harm Hoftiezer nemen de gesigneerde boeken in ontvangst. Hoftiezer geeft aan: “Het resultaat mag er zeker zijn, een prachtig vormgegeven, met harde kaft gebonden boek van 258 pagina’s. Vele bijzondere foto’s, mooie anekdotes, een fotocollage van de predikanten zijn enkele ingrediënten. Het is een boek dat je over tien jaar nog graag doorbladert.”

Ruim een half jaar is de commissie Afscheid Oosterkerk bezig geweest met een passend programma rond het afscheid van de Oosterkerk als kerk. De kerk is op meerdere momenten opengesteld geweest, mede vanwege de vanwege de coronamaatregelen. Harm Hoftiezer: “Van deze mogelijkheid hebben veel mensen gebruik gemaakt. Alle ruimten van de kerk konden worden bekeken, mensen beleefden een moment van stilte, enkelen betraden de preekstoel of namen plaats achter het orgel. De bouwtekeningen van Klomps lagen ter inzage.” 

Het idee is ontstaan om ook een herinneringsboek uit te geven. Herman Onnink en Ben Lammers hebben zich met een aantal mensen op dit project gestort. Ongeveer een half jaar geleden zijn Ben en Herman begonnen met het samenstellen en indelen, zij hebben ook leden opgeroepen om toch vooral een verhaal of anekdote door te geven. “In het begin merkten we enige schroom bij gemeenteleden maar we hebben toch best veel kopij mogen ontvangen. Er staan onder andere verhalen in van gemeenteleden en predikanten, van organisten. Mooie familieverhalen, een gedicht. Dat alles geflankeerd door prachtige foto’s.” 

Op 27 juni is de laatste kerkdienst gehouden in de Oosterkerk. Gerard Helmink: “Gelukkig was het geen emotionele en verdrietige dienst. Ds Hendrik Jan Zeldenrijk heeft met een groep mensen de dienst voorbereid en ging voor. En we mochten ook weer zingen, dat was echt een cadeautje. Gerrit en Bernarda te Bokkel waren op deze dag 25 jaar getrouwd, zij waren aanwezig bij de laatste dienst en werden even in het zonnetje gezet! Ik zie dat dit moment ook in het boek staat…” 

Ook het gedenkraam komt ruim onder de aandacht in het kostbare naslagwerk. Het raam is een geschenk aan de Aaltense bevolking voor wat zij hebben gedaan voor de honderden evacués en onderduikers. “Een stuk geschiedenis, de architect en het orgel komen eveneens aan bod in het boek. We hopen hiermee een belangrijk stuk Aaltense geschiedenis te hebben beschreven. En we hopen dat veel mensen dingen zullen herkennen! Ik moet nog even vermelden dat Ina Brethouwer alle teksten heeft gecontroleerd. We zijn er ’n paor aovende drok met ewest’…” glimlacht Herman. 

Er zijn 700 exemplaren gedrukt, ruim 300 mensen hebben zich ingeschreven voor herinneringsboek Oosterkerk Aalten. De boeken kunnen worden opgehaald op donderdag 2 en vrijdag 3 december van 9.00 tot 12.00 uur bij de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64, Aalten. Mensen die boeken hebben besteld betalen 20 euro, men kan contant of met de pin betalen bij het ophalen van het boek. De verkoop is ook ’s avonds op vrijdag 3 december van18.00 tot 21.00 uur in de Zuiderkerk. Oosterkerk Aalten is tevens te verkrijgen via de webshop van Kerkvenster, bij het Nationaal Onderduikmuseum en bij Messink & Prinsen te koop. De adviesprijs is 24,95 euro. Er zijn ook twee Cd’s gemaakt door de organisten van de Oosterkerk. Dat zijn prachtige muzikale documenten geworden en kunnen tegelijk met het boek meegenomen worden op de afhaalmomenten. 

Herinneringsboek Oosterkerk Aalten. Foto: Frank Vinkenvleugel
Herman Onnink (rechts) en Ben Lammers signeren boek Oosterkerk Aalten. Foto: Frank Vinkenvleugel

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant