<p>Links Thomas Kerkhoff, burgemeester van Bocholt, burgemeester gemeente Aalten Anton Stapelkamp met Johannes Hoven bij het nieuwe &#39;B&uuml;deken&#39;. Foto: Frank Vinkenvleugel</p>

Links Thomas Kerkhoff, burgemeester van Bocholt, burgemeester gemeente Aalten Anton Stapelkamp met Johannes Hoven bij het nieuwe 'Büdeken'. Foto: Frank Vinkenvleugel

Heimatverein Suderwick geeft Suderwick een nieuw ‘Büdeken’

Waar vroeger douane wachthuisjes, ‘Büdeken’, stonden, staan nu moderne informatie ‘Büdeken’

Door Marijke Verschoor-Boele

SUDERWICK - Vrijdag 19 november hebben de burgemeesters van Aalten, Anton Stapelkamp, en van Stadt Bocholt, Thomas Kerkhoff, op het Dorpsplein in Suderwick het nieuwe ‘informatie- Büdeken’ onthuld. Dit ‘Büdeken’ is door de Heimatverein Suderwick aangeboden aan de Stadt Bocholt, maar vooral aan de Suderwickers en Dinxperloërs ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.

In zijn toespraak vertelde de voorzitter van de Heimatverein, Johannes Hoven, dat dit ‘Büdeken’ mede gefinancierd is door de LEADER-regio Bocholter Aa. “Freek Diersen uit Dinxperlo was met zijn inzet onmisbaar voor dit project. ‘Het ‘Büdeken’ is bedoeld om Dinxperwick nog aantrekkelijker te maken voor zijn bewoners, bezoekers en toeristen”, zo vertelt Johannes Hoven, “en om bij zoveel mogelijk mensen interesse te wekken voor de lokale en regionale eigenaardigheden van de grens en de goede samenwerking over de grens in Dinxperwick.”

Het ’Büdeken’ bestaat uit een zestal kleurrijke panelen. Op een van de zes panelen staat een overzichtskaart met de bezienswaardigheden uit de regio. Informatie hierover is op te halen door het scannen van een QR-code. De andere vijf panelen geven het leven aan de grens weer; de Europese proeftuin met als voorbeeld de grensoverschrijdende samenwerking van de brandweer in Dinxperwick, het leven in de tijd van de scheiding van Suderwick West, de Beeldengroep ‘De commies met de smokkelaar…’ van Jürgen Ebert en het Grenslandmuseum worden in woord en beeld belicht.

Die grensoverschrijdende samenwerking kwam eveneens terug in de openingstoespraak van burgemeester Thomas Kerkhoff die Dinxperwick een symbool noemde van verbinding tussen de beide landen en de Europese gedachte van samenwerking. Ook Burgemeester Stapelkamp verwees met zijn uitspraak “Wir leben Europa in Dinxperwick” naar de Europese gedachte. Hij refereerde nog naar de nare tijd waarin de Heimatverein ontstond: een tijd waarin, zoals hij het noemde, Nederland ‘aan landjepik deed’. Gelukkig heeft de tijd Nederland doen inzien dat een goede buur belangrijker is. “De inzet van de Heimatverein op het gebied van grensbeleving en samenwerking is een felicitatie waard”, aldus burgemeester Stapelkamp.

De beide burgemeesters boden de jarige Heimatverein een verjaardagscadeau aan; iets wat eveneens bijdraagt aan de informatie over de Suderwickse grensgeschiedenis. Ze onthulden samen twee nieuwe naamborden voor de Grenzweg, met daarop in het Nederlands en in het Duits een toelichting dat de Nederlands-Duitse grens van 1949 tot 1963 langs deze straat liep.

In Dinxperwick staan al twee ‘Büdeken’. Eén staat bij de grensovergang aan de Sporker Strasse, de tweede staat bij de ‘Brüggenhütte’. Nu staat een derde ‘Büdeken’ op het Dorpsplein; daar waar in 1949 de grens werd verlegd en Suderwick-West onder Nederlands bewind werd geplaatst. In die tijd ontstond de Heimatverein Suderwick, op 19 juli 1951 opgericht, met het idee om de lokale gebruiken van Suderwick in zijn geheel in stand te houden. De Heimatverein wilde een zogenaamde verbindingsbrug tussen de twee afzonderlijke wijken van Suderwick vormen. Het basisidee van een verenigd Europa zonder grenzen waarin iedereen vreedzaam kan leven werd in die tijd al door de Heimatverein uitgedragen. Het streven is hierbij het traditionele en het nieuwe op een zinvolle manier combineren, in stand houden en verder ontwikkelen. In 1963 kwam Suderwick -West weer terug bij Duitsland. De naam ‘Büdeken’ is ontstaan doordat de oostgrensovergang door de Suderwickers zo werd genoemd.

Dit ‘Büdeken’ is niet het eerste cadeau van de Heimatverein aan het dorpsplein van Suderwick. 25 Jaar geleden bij de opening van het Dorpsplein schonk de Heimatverein de Stadt Bocholt de beeldengroep ‘Als de commies met de smokkelaar…’ van de Bocholtse kunstenaar Jürgen Ebert die langs de grens staan. De beelden zijn een herinnering aan het spannende kat- en muisspel van smokkelaars en commiezen hier aan de grens.

“We hebben in Dinxperlo het Grenslandmuseum, een binnen-museum over de grens”, aldus Johannes Hoven, “daarnaast dragen onze projecten, beelden en ‘Büdeken’ aan beide kanten van de grens bij tot het creëren van een soort van ‘Openluchtmuseum van de grens’ met herinneringen aan een scheidslijn die vandaag alleen nog te herkennen is aan de gele kruizen op stoepranden en over de weg.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden