<p>Project voor mezenkasten. Foto: PR</p>

Project voor mezenkasten. Foto: PR

Projecten voor landschapsontwikkelingsplan kunnen worden ingediend

AALTEN - Particulieren en organisaties kunnen projecten voor het uitvoeringsprogramma 2022 indienen. De benodigde informatie en het indienformulier zijn te vinden op de website van stichting SAAP, www.stichtingsaap.nl. Stichting SAAP streeft er naar het vastgestelde tijdspad voor de uitvoeringsprogramma’s zo goed mogelijk te volgen. Daarom kunnen tot 30 november projecten worden ingediend. Aan de hand van de ingediende projecten stelt het dagelijks bestuur een uitvoeringsprogramma samen en legt dit ter goedkeuring voor aan het algemeen bestuur. Nadat het algemeen bestuur goedkeuring heeft gegeven wordt het uitvoeringsprogramma bij de gemeente Aalten ingediend.

Stichting SAAP streeft er naar om nog in januari het uitvoeringsprogramma ter goedkeuring aan de gemeente aan te bieden. Vaak is kort daarna duidelijk of het ingediende uitvoeringsprogramma is goedgekeurd en welke bedragen kunnen worden toegekend aan de uit te voeren projecten. Op deze manier kunnen de ingediende projecten ook in het betreffende seizoen worden uitgevoerd. De uitvoering van de projecten ligt niet bij Stichting SAAP, maar bij de partijen die het project hebben ingediend. 

Vanaf 2014, toen de Gebiedscommissie Aalten werd, heeft stichting SAAP (Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) de formele taak gekregen om het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit te voeren. In het LOP is een ontwikkelingsvisie vastgelegd en is een actieprogramma opgenomen om de doelen te kunnen realiseren. Stichting SAAP geeft hieraan invulling door jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen. Stichting SAAP fungeert als een soort plattelandsraad, waarbij alle partijen die betrokkenheid hebben met het buitengebied zich kunnen aansluiten. Uit dit algemeen bestuur is een dagelijks bestuur van vijf leden geformeerd. Deze leden zijn afkomstig uit LTO-Noord, Logiesverstrekkende bedrijven, gezamenlijke buurtbelangenverenigingen en het platform natuur & landschap.

Voorgaande jaren zijn vanuit de uitvoeringsprogramma’s voor verschillende mooie projecten bijdrages verstrekt. Het akkerranden- en patrijzenproject zijn een paar succesnummers, die een bijdrage hebben ontvangen vanuit het Uitvoeringsprogamma LOP. Maar ook het initiatief om nestkasten voor vogels te maken en te plaatsen, om op deze biologische manier de eikenprocessierups te bestrijden, kon rekenen op een bijdrage.

Vanwege de geldende corona maatregelen konden een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma 2020 en 2021 geen doorgang vinden. Deze projecten zijn doorgeschoven naar het komende jaar. Dit betekent dat deze projecten geen aanvraag indienen voor het komende uitvoeringsprogramma. Hierdoor ontstaat er extra financiële ruimte voor andere projecten die aanspraak zouden willen maken op een bijdrage uit het uitvoeringsprogramma LOP van de gemeente Aalten. Projecten voor het uitvoeringsplan 2022 kunnen tot 30 november worden ingediend bij het secretariaat van Stichting SAAP, Welinkweg 8A, 7122 PL Aalten of bij voorkeur via info@stichtingsaap.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden