PP start weer met openbare meedenkavonden bij Schiller

AALTEN - Op woensdagavond 27 oktober organiseert de Progressieve Partij weer een openbare meedenkavond bij Schiller. Na bijna 1,5 jaar behelpen met digitale en sociale media, af en toe in een zaaltje in het gemeentehuis, worden de avonden nu weer in het Aaltens ‘thuishonk’ gehouden, de bovenzaal van café Schiller. Daar kan iedereen meedenken over hoe de ideeën van de PP en de inwoners ingevoerd kunnen worden. Er worden drie voorstellen besproken.

De hele ring in Aalten 30 kilometergebied
Tijdens het debat over de verkeers-begroting werd lovend gesproken over de herinrichting van de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat. Vooral de groene duurzame inrichting, maar ook het 30 kilometer-regime spreekt aan. Dat is voor de PP reden om nogmaals te pleiten voor een 30 kilometer-regime voor de hele binnenring in Aalten, te beginnen bij de Oosterkerkstraat. Dit past binnen landelijk beleid. Inmiddels heeft Oost-Gelre ook aangekondigd hiermee aan de gang te gaan.

Meer ondersteuning informatie van kwetsbare inwoners
“De verhouding overheid-inwoners wordt steeds ingewikkelder. Kijk naar de toeslagenaffaire. Ook de kwetsbare inwoners die hulp zoeken moeten goed geïnformeerd en ondersteund worden. Maar ook andere informatie moet toegankelijk zijn. Dat kan digitaal maar ook met een informatiecentrum.” Ook is er steeds mee behoefte aan zgn. onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente biedt dit kosteloos aan, maar moet wel bekend zijn.

Projecten meer samen laten werken
Er zijn in de gemeente veel wetten, projecten, voorzieningen voor mensen in een kwetsbare positie. Of het nu gaat om mensen die hulp en begeleiding nodig hebben, statushouders die taalles moeten krijgen of mensen met een arbeidsbeperking. Hoe komt meer samenwerking en samenhang in die projecten en ondersteuning? Dus niet de wetten zijn bepalend maar de wens van de inwoners. Daarbij kunnen lokale bedrijven en instellingen prima ingeschakeld worden. Het aantal huishoudens in de bijstand  daalde vanaf 2018 van 354 naar 270. In samenwerking met Laborijn zijn er nieuwe projecten in gang gezet. Bijvoorbeeld gericht op parttime werken.

De meedenkavond van de PP vindt plaats op woensdag 27 oktober, 20.00 uur bij café-restaurant Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten. Toegang en koffie of thee zijn gratis.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden