Aalten, Zuivelfabriek 1900 met vijf personeelsleden. Foto:  Collectie Leo van der Linde
Aalten, Zuivelfabriek 1900 met vijf personeelsleden. Foto: Collectie Leo van der Linde

Oplossing zoekplaatje: Zuivelfabriek in Aalten

AALTEN - Een foto uit circa 1900, een mooie scherpe opname van de Zuivelfabriek Aalten. Henk ter Maat was werkzaam op de Boterfabriek en wist de namen van de mensen van het ‘eerste uur’, de beginperiode van de Zuivelfabriek. Op de foto staan G. de Vries, directeur, H. Sikkink, arbeider, J. Doornink, botermaker, H.J. Vreeman, melkweger en H. Koelman, machinist. De Zuivelfabriek, in de volksmond ook wel de Boterfabriek genoemd, is opgericht in 1896. In 1926 vierde de eerste directeur De Vries zijn 30-jarig jubileum.

Een stukje geschiedenis
De start tot de oprichting van de fabriek werd gegeven door de heer Slicher van Bath. De eerste besprekingen hadden plaats in de vergadering van de afdeling Aalten van de G.O.M. van Landbouw, die op 27 december 1895 werd gehouden. In de hierop volgende vergadering op 21 februari 1896 werd toen definitief tot oprichting van de fabriek besloten. In deze vergadering werd besloten dat de heer Slicher van Bath tot voorzitter werd benoemd en de heer Driessen tot secretaris. De overige bestuursleden waren de heren te Bokkel, Westendorp, Tolkamp, H. Lammers, Rosier, Scheffer, W. Lammers, Joh. Obbink, R. van de Wint en de heren Klein Poelhuis en Hoftijzer. Het fabrieksgebouw met de machines kostte destijds circa 18.000 gulden. Het geld werd verkregen door uitgifte van obligaties en het plaatsen van aandelen à 10 gulden per stuk. De eerste melk werd ontvangen op 21 september 1896. Als directeur trad op de heer R. de Jong, die slechts 1,5 jaar deze functie vervulde. De heer G. de Vries werd toen tot directeur benoemd. De zuivelfabriek draaide voorspoedig. Naast melk, karnemelk, boter en ondermelk werd sinds 1932 ook karnemelkse pap geproduceerd. Melkrijders van de Zuivelfabriek reden hun zogenaamde ‘melkritten’. Het ‘melkgeld’ werd contant in enveloppen op kantoor uitgeteld. In de periode 1958/1959 kwam er een nieuw laboratorium bij de boterfabriek. Ook ging men in die periode van start met de bouw van een nieuw kantoor en de kaasmakerij. In 1976 kwam er een eind aan de tijdperk van de Zuivelfabriek in het dorp Aalten.

Tekst en foto: Leo van der Linde

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden