Ik zag twee Beren

Ik zag twee beren

U heeft vast gekeken naar de livestream van de raadsvergadering van 21 september (Prinsjesdag) waarin de Regionale Energie Strategie Achterhoek (RES1.0) behandeld werd. Het gaat tenslotte om de veranderingen in uw leefwijze en omgeving, of ben ik nu te optimistisch? De RES1.0 is een visie document waarin 8 Achterhoekse gemeenten gezamenlijk hun plannen voor een energie neutrale Achterhoek in 2030 ontvouwen. Gemeenten krijgen hierin een opdracht voor het opwekken van groene elektriciteit. 

Nu heeft Aalten net voor de zomer het Uitnodigingskader Zon en Wind (UKZW) vastgesteld waarin de Aaltense ambitie staat. Tijdens de beeldvormende vergadering over de RES1.0 op 31 augustus was er maar liefst 1 inspreker uit de gehele gemeente Aalten. De inspreker stelde vragen over de verschillen tussen de streefcijfers zoals genoemd in het UKZW en de RES1.0. De wethouder antwoorde met een wollig verhaal over appels en peren waardoor de inspreker zich niet serieus genomen voelde. De wethouder moet toch op zijn minst onduidelijkheden uit zijn eigen stuk kunnen verklaren om het vertrouwen van de burger te kunnen verdienen. Na een wat emotionele discussie bleek dat de wethouder excuses wilde van de inspreker. De nieuwe bestuurscultuur is blijkbaar nog niet doorgedrongen. Het lijkt de toeslagenaffaire wel, zodra er kritiek geuit wordt op een bestuurder wordt er gebruik gemaakt van macht en wordt de burger monddood gemaakt, weggezet en tot nederigheid gedwongen. 

Gelukkig vroegen ook diverse raadsleden op 21 september aan de verantwoordelijke VVD-wethouder of hij kon uitleggen hoe er nu zo’n verschil in de getallen kan zitten. Geven we als Aalten een blanco cheque aan de RES-organisatie omdat zij een veel hoger getal noemen dan wat in het UKZW is vastgesteld door de raad? De wethouder hield vol dat het UKZW en de RES1.0 verschillende dingen zijn, zeg maar bruine beren en zwarte beren. Vervolgens vroegen de frisse en vasthoudende D66 en CU raadsleden of er dan geen bijlage kon komen waaruit eenduidig zou blijken wat de opgave voor Aalten is, waar we nu staan en wat er in de planning is. Op die manier is het voor de inwoners ook duidelijk en kan de raad de voortgang bewaken en eventueel bijsturen. Ook GemeenteBelangen wilde hierover graag meer duidelijkheid. Het kan namelijk niet zo zijn dat Aalten als ‘sluitpost’ fungeert door de opbrengsten te compenseren die andere gemeenten in de Achterhoek niet willen produceren. 

Helaas haalde een motie van deze strekking geen meerderheid ondanks het feit dat geen enkel raadslid na de uitleg van de wethouder door de beren het bos nog zag. Het aan de Aaltense grachtengordel wonende PP raadslid zag overigens geen enkele beer op de weg en wilde de wereld weer redden te beginnen in Aalten. Ik moet dan altijd denken aan de Amsterdamse Groen Linksers die opeens tegen windturbines waren toen ze in hun eigen achtertuin dreigden te komen. Volgens de PP moet u zo snel mogelijk uw auto inruilen voor de benenwagen en al uw spaargeld investeren in de gasloze warmtepomp. Ze gaan ook het liedje ‘zoete lieve Gerritje’ van een nieuwe tekst voorzien want voor hen is het allang duidelijk wie er gaat betalen namelijk U. 

Gelukkig verklaarde het CDA-raadslid dat zij ervan uitgaan dat de RES Achterhoek in Aalten handen en voeten gaat krijgen middels het eerder aangenomen UKZW, dat is namelijk besloten door de raad en aan de bewoners verteld. Overigens maakt het niet uit wat de raad van RES1.0 Achterhoek vindt, het ligt namelijk allang in Den Haag. Wij als burgers krijgen volgens de wethouder voor medio 2023 nog inspraak bij de totstandkoming van de RES2.0 Achterhoek. Uit bovenstaande gekrakeel kunt u concluderen dat het tegengaan van de klimaatverandering te belangrijk is om aan de politiek over te laten. Laten we de horloges gelijkzetten en er samen werk van maken. Ik hoop van harte dat de gemeente de komende tijd haar bewoners serieus neemt, laat participeren en draagvlak gaat creëren zodat het in 2023 geen kwestie wordt van tekenen bij het kruisje!

Platform Zon en Wind het Goor (PZWG)

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden