Foto: D66 Aalten-Dinxperlo

D66: Gaat Aalten voor een raadsbreed programma?

Aalten - Op dinsdag 6 maart vond een belangrijk overleg plaats met de lijsttrekkers van alle partijen dat wel eens een keerpunt kan zijn in de Aaltense politiek. Er werden afspraken gemaakt over de werkwijze en samenwerking na de verkiezingen, met als opvallend punt het idee om in plaats van een standaard coalitieakkoord met alle partijen in de nieuwe raad gezamenlijk een programma op te stellen. Vijf van de zeven partijen zijn voor, de twee grootste nemen het voorstel nog in beraad. Op 19 maart staat een vervolgoverleg gepland, waarin duidelijk wordt of het raadsprogramma ook op hun steun kan rekenen.  

In januari hebben alle partijen al deelgenomen aan een bijeenkomst met als thema "weg met het coalitieakkoord", die werd geïnitieerd door PP, PvdA en HMV. Twee D66 raadsleden uit Zwijndrecht en Cranendonck hebben hun ervaringen gedeeld over hoe een raad uit oude verhoudingen kan stappen.  

Jeroen Hollema was als kandidaatsraadslid vanuit D66 aanwezig en is enthousiast, "Je zag dat de partijen open stonden voor deze nieuwe manier van werken, waar ruimte is voor ideeën en initiatieven van alle partijen. Bovendien wordt de raad als collectief nu opdrachtgever van het college, wat de betrokkenheid bij de uitvoering zal vergroten". 

De ervaringsdeskundigen hielden de Aaltense partijen voor hoe in de praktijk gewerkt kan worden zonder een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Volgens Jeroen zou de raad na de verkiezingen gezamenlijk moeten opschrijven wat er in de komende jaren aangepakt moet worden, zonder dat al vastligt hoe dit exact gaat gebeuren. Pas op een later moment wordt dan in de raad over concrete voorstellen gedebatteerd.  

De les uit Zwijndrecht en Cranendonck is dat partijpolitiek een kleinere rol zou moeten spelen en dat het belang van de burger voorop moet staan. Daarbij moet elkaar ook succes gegund  worden. "Een compliment dus aan de initiatiefnemers van deze bijeenkomst, goed om bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Aalten op de agenda te zetten", aldus Jeroen. 

Alexander van der Graaff,  lijsttrekker voor D66, was aanwezig bij het overleg op 6 maart en moedigt de twee aarzelende partijen aan: "Ik begrijp dat het een stap is, maar laten we samen op 19 maart de knoop durven doorhakken en voor een raadsbreed gedragen programma gaan. Dat is constructief, geeft ruimte voor een open debat en zorgt voor meer onderling vertrouwen in de raad. Zo maken we als nieuwe raad samen écht een frisse start in het belang van onze mooie gemeente!"

Meer berichten