Brandweren e.a. werken prachtig samen

Aalten - De leden van de Internationale Adviescommissie Bocholt-Aalten hebben zich laten informeren over 2 Duits-Nederlandse projecten bij hun bezoek aan de Feuerwache Bocholt.

Brandweerchef Thomas Deckers vertelde over het Euregioproject Prepare waarbij het gaat om bij noodgevallen reddingshulppersoneel uit het buurland in te zetten.Want het blijkt altijd dat in gemeenten en dorpen vlak aan de grens de hulp diensten uit het buurland er sneller kunnen zijn om te assisteren.Op de Rettungsakademie in Bocholt is dan ook dit ambulance personeel van Duitse zijde bijgeschoold op Nederlands niveau. De Reddingsdienst Isselburg , met ambulance-standplaats, heeft inmiddels nu al 60 inzetten gehad in Nederland (Dinxperlo-Gendringen e.o.) geeft Deckers aan.Dit pilot project loopt voortreffelijk en is bedoeld als voorbeeld pilot voor het grensgebied. Daarnaast vertelt chef Deckers dat er een haalbaarheidsstudie "Crossfire" gestart is ,met o.a. Euregiogeld, om te kijken of  een grensoverschrijdende brandweerstandplaats realistisch kan zijn. Dan zou het toekomstig mogelijk zijn om personeel uit beide landen dienst te laten doen in zo'n situatie.

De heer Dörpinghaus, chef van de Stadbus Bocholt, deelde in de vergadering mee dat de buslijn Bocholt-Aalten vanaf de start op 2 december tot nu toe ,eind januari, 2000 busreizigers heeft gehad en dat de geplande aan- en vertrektijden nauw worden aangehouden vanwege aansluitingen op trein en andere lijnen.

Meer berichten