Uuthuuskes helpen een klein beetje voor starters op de woningmarkt. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Uuthuuskes helpen een klein beetje voor starters op de woningmarkt. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Woningmarkt ontspannen met bouwen van meer woningen

Algemeen

Zorgen over aanbod voor starters en gezinnen met een lager inkomen.

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - De prijzen van woningen blijven momenteel stijgen. De gemiddelde prijs voor een koopwoning in de gemeente Aalten is 350.000 euro. Volgens makelaar Willem Mensink is het inmiddels zelfs nodig om meer te bieden dan de vraagprijs om een kans op een woning te hebben. Deze hoge prijzen zijn niet weggelegd voor starters op de woningmarkt en mensen met een lager inkomen.

Overal worden woningen gebouwd
Tegelijkertijd wordt er veel gebouwd in Aalten. Dit constateerde Gerrit Micghelbrink van de Progressieve Partij (PP) Aalten-Dinxperlo tijdens een aantal tochten door de gemeente. “Om mij heen hoorde ik dat er zo weinig gebouwd wordt. Daarom ging ik op pad in Aalten en zag overal activiteit.” Van zijn bevindingen deed hij verslag in het digitale blad van de PP. Daarna werd hem gevraagd ook in de rest van de gemeente rond te kijken. MIcghelbrink ging daarna naar Bredevoort en Dinxperlo en keek rond in het buitengebied van Aalten. Overal zag hij woningen in aanbouw. Ook bekeek hij de Uuthuuskes, die op de Haart zijn geplaatst. Deze tiny houses, mini-woningen, zijn gebouwd nadat wethouder Kok in een gemeenteraadsvergadering voorstelde om zelf wat te doen voor starters. Starters op de woningmarkt kunnen er hun wooncarrière voor een redelijk huurprijs beginnen. Het is wel de bedoeling dat ze binnen vijf jaar doorstromen naar een andere huurwoning of koopwoning.

Starterslening wordt door de gemeente opnieuw ingevoerd
Gerrit Mighelbrink vindt de Uuthuuskes een mooi initiatief. Voor de starters is dit niet voldoende. “Er moeten meer goedkope woningen komen voor starters en mensen met een laag inkomen. Daar is behoefte aan.” Daarbij gaat het niet alleen om koopwoningen, maar ook om sociale huurwoningen. Voor de Woonplaats is er eveneens een taak. Wethouder Ted Kok probeert de starters te helpen met het aanbieden van een starterslening. De gemeente Aalten had die niet meer. “We bieden nu weer die extra mogelijkheid aan”, zegt de wethouder. “Starters kunnen maximaal 25.000 euro lenen. De provincie betaalt de helft mee.” Starters kunnen de lening krijgen voor woningen die maximaal 250.000 euro kosten. Bij de vorige starterslening in 2012 was de bovengrens nog 150.000 euro. De stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren vragen om deze aanpassing. Er is budget voor 40 startersleningen voor de komende twee jaar. Als er meer om wordt gevraagd kan het budget verhoogd worden. “Als het maar iets helpt dan is dit instrument een mooie aanvulling”, zegt wethouder Kok.

Meer bouwen om de woningprijzen te doen dalen
De prijzen voor woningen stijgen omdat er te weinig aanbod is. De toegenomen bouwactiviteiten, die Migchelbrink overal zag, zijn niet voldoende. Wethouder Ted Kok zegt dat er volop gewerkt wordt aan bouwplannen. In februari sprak Kok in een raadsvergadering nog de verwachting uit dat er voor de zomer al voor honderd nieuwe woningen plannen zijn uitgewerkt. Hij verwachtte zelfs in 2021 in de richting van de tweehonderd te komen. Kok geeft nu toe, dat dit iets te optimistisch was gedacht. De gemeente kan niet veel doen aan de oververhitte woningmarkt, behalve er voor zorgen dat er voldoende bouwplannen komen en behandeld worden. Ook kunnen over de bouw van goedkope huurwoningen afspraken met de Woonplaats gemaakt worden. Het zou helpen wanneer de regering in Den Haag de zogenaamde verhuurdersheffing afschaft. Daardoor kunnen woningcoöperaties weer gemakkelijker investeren. “Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt daarvoor telkens gepleit.”

Makelaars hebben overvolle agenda
Makelaar Willem Mensink erkent dat het gebrek aan aanbod prijs opdrijvend is. Daardoor hebben veel woningen een royale overwaarde gekregen. Een andere, betere woning kopen is dan aantrekkelijker, mede omdat de rente op de hypotheeklening nog steeds laag is. Overhit wil hij de woningmarkt niet noemen, wel verhit. Hij en andere makelaars hebben er een overvolle agenda door gekregen. “Standaard zijn er meerdere gegadigden voor één woning. Daardoor is het vrij normaal dat overboden wordt. En snel beslissen is belangrijk. Mijn uitgangspunt is dat iedereen die interesse heeft de woning kan bezichtigen. Het komt daardoor voor dat ik meer dan 50 bezichtigingen voor één woning heeft.” Mensink erkent dat het voor de starters en mensen met een laag inkomen een “zure markt” is. “Het begint met twee ton. Dan heb je al twee inkomens nodig. Een starterslening helpt dan wel iets, maar niet substantieel.” Ook de Uuthuuskes helpen volgens hem een klein beetje. Mensink is soms wel verbaasd over deze ontwikkelingen. “Vijf jaar geleden spraken we nog over krimp en dat je niet moet bouwen voor leegstand.” Een grote trek vanuit het westen naar de Oost-Achterhoek ziet Mensink nog niet. “Het gaat om zo’n vijf procent van de kopers. Dat is niet echt veel.”

Gemeenteraad vraagt meer nieuwe bouwlocaties
In de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 1 juni drongen het CDA, de ChristenUnie, D66 en HMW opnieuw aan op een intensivering van de woningbouw. Met een motie werd opnieuw aandacht gevraagd voor de Ludgerstraat, waar de Woonplaats op de locatie van de voormalige technische school woningen gaat bouwen. Eerder dit jaar was met een motie er op aangedrongen dat burgemeester en wethouders in overleg zouden treden met de Woonplaats om snel te starten met de bouw. Daarna werd aangekondigd dat er dit jaar nog twintig woningen zullen komen. Het CDA en de andere indieners vinden dit niet voldoende. Er kunnen 58 woningen op de locatie worden gebouwd en daarom is nu voorgesteld de resterende 38 woningen in 2022 of uiterlijk 2023 te bouwen. Daarnaast wordt B en W gevraagd met meer nieuwe bouwlocaties te komen voor de kernen en de buurtschappen. De motie kreeg ook steun van Gemeentebelangen. De Progressieve Partij en de VVD stemden tegen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit