<p>Wethouder Martin Veldhuizen. Foto: gemeente Aalten</p>

Wethouder Martin Veldhuizen. Foto: gemeente Aalten

(Foto:)

Klimaatatlas laat zien waar het droger en natter wordt

Wethouder Veldhuizen: ‘Klimaatatlas maakt ons bewust van wat we moeten doen’

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – “We moeten de centra verder vergroenen”, zegt wethouder Martin Veldhuizen. “Dat is nodig om de hitte die in de komende jaren wordt verwacht tegen te gaan.” Dat de hitte in de zomer zal toenemen blijkt uit de klimaatatlas, die onlangs voor de gemeente Aalten is gepresenteerd. “Ik heb veel waardering voor de klimaatatlas”, zegt de wethouder. “Die maakt ons zeer bewust van dat we wat moeten doen tegen de droogte en dat we zoveel mogelijk water moeten vasthouden.”

Voorbereid zijn 
De klimaatatlas voor de gemeente Aalten is te vinden op de website ‘Weet van water’ van het Waterschap Rijn en IJssel. De Achterhoekse gemeenten hebben samen met het Waterschap de klimaatatlassen opgesteld. Zo’n atlas is tevens een zogenaamde stresstest voor de klimaatverandering. Hoe goed zijn we daar al op voorbereid? De atlas geeft antwoorden. Algemeen wordt aangenomen dat het klimaat in de komende eeuw zal veranderen. Het wordt warmer en droger. Ook wordt verwacht dat er vaker hevige regenbuien zullen vallen. Op deze veranderingen moeten we ons voorbereiden. De stresstest geeft aan in hoeverre gemeenten hierop al voorbereid zijn. Waar wordt het droger in de gemeente. Waar zal er sprake zijn van wateroverlast? Het is allemaal te zien op de kaarten van de klimaatlas. De gemeente kan hierop met een gerichte aanpak op inspelen.

Iedereen kan zelf wat doen
Ook de inwoner kan op de kaarten van de klimaatatlas zien of hij bij zijn of bij haar woning en woonomgeving problemen met droogte en wateroverlast gaan spelen of nu al aanwezig zijn. Antoinet Loman, heemraad van het waterschap oftewel lid van het dagelijks bestuur, zegt dat de atlas vooral bedoeld is voor bewoners en bedrijven om inzicht te geven. “Het is een praatplaat, het zijn geen regels. Waar zijn de problemen en welke maatregelen kunnen we nemen. Mensen willen wat doen, alleen of met de buren, maar hoe dan? Het raakt ons allemaal en allemaal kunnen we er iets aan doen.” Op de website ‘Weet van water’ staan niet alleen de klimaatatlassen, maar ook tips wat iedereen tegen droogte kan doen of hoe extreme hitte in en om de woningen en dorpen draaglijk gemaakt kan worden. Loman zegt ook dat we misschien wel moeten accepteren dat er af en toe sprake zal zijn van wateroverlast.

Regenpijpen doorzagen
Toch zijn er nog voldoende maatregelen te nemen. Inwoners kunnen met meer groen bij huis beter water vasthouden. Dat groen helpt ook, vooral in boom- en struikvorm, om de hitte te temperen. Daarom is een tegel eruit en een plant erin nog steeds een goed motto. Wethouder Veldhuizen wil voor het vergroenen van de tuinen de bewoners enthousiast maken. Ze kunnen hun regenpijpen doorzagen, zodat het water voortaan meteen in de tuin terecht komt. Of in een regenton, die de gemeente gericht ter beschikking wil stellen. De wethouder wil echter niet zomaar via een algemene actie gratis regentonnen ter beschikking stellen. “Dan staan een uur later de eerste al op Marktplaats.” Veldhuizen wil meer doen met de aanleg van waterinfiltratiebakken bij grote reconstructies van wegen. Extreme regenval in Aalten is volgens hem geen probleem. Droogte wel. Om die tegen te gaan zal onder andere het waterpeil van de Slingeplas met meer dan een meter worden verhoogd. De gemeente moet wel zelf het goede voorbeeld geven, zegt de wethouder. “Als de gemeente het aanpakt, leidt dit er toe dat inwoners het overnemen.”


Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden