Lezers schrijven | Nieuwe woonvisie biedt weinig perspectief

Nieuwe woonvisie biedt weinig perspectief

Er worden mooie woorden geschreven in de nieuwe woonvisie van Aalten. De hele gemeenteraad is enthousiast en de Aaltense burgers kunnen zich vast vinden in de 4 genoemde uitgangspunten: flexibel, duurzaam, betaalbaar en aandacht voor wonen met zorg. Maar de concrete uitwerking is zeer teleurstellend. 200 tot 250 woningen erbij in 5 jaar? Veel te weinig. Ongebreideld bouwen: nee, maar wel voor de behoefte van de eigen inwoners, voor “de mensen die niet weggaan” zoals in de raadsvergadering van 9 feb. werd geformuleerd, en voor “mensen die terugkomen” zou ik willen toevoegen, zoals Eline die blij is met haar Uuthuuske. Maar waar moet zij over 2 jaar gaan wonen als ze er uit moet? Dan is er nóg geen woning voor haar met dit beleid.

Er is al vastgesteld is dat het aantal inwoners in Aalten niet erg gegroeid is maar het aantal huishoudens wel. Duidelijk is dat de behoefte er nú is en daar moet op korte termijn actie in ondernomen worden. Dus ik zou zeggen: die 250 woningen binnen 3 jaar creëren! Anders komt de krimp vanzelf daar we hard bezig zijn de jongeren weg te jagen en ook 50-plussers die geen levensloopbestendige woning in Aalten kunnen vinden.

En waar moeten die huizen komen dan? Genoemde locaties (bijv. Ludgerstraat, Kattenberg) zitten al jaren in de pen of ze zijn heel klein en/of duur om te ontwikkelen; er worden geen mogelijkheden voor nieuwe, grotere locaties aangewezen. De gemeente gaat achterover zitten totdat initiatiefnemers met plannen komen. Veel te passief. De VVD heeft geprobeerd een (hogere) taakstelling in het plan te krijgen, echter zonder succes. “Flexibel” betekent n.l. ook “meer mag” volgens wethouder Kok maar dat is wel erg vrijblijvend. Aanwijzing van nieuwe locaties door de gemeente is wenselijk. Gemeenteraad, ik roep u op om meer druk uit te oefenen voor meer concrete plannen om daadwerkelijk op korte termijn meer woningen te kunnen realiseren, voor iedere doelgroep uit de woonvisie.


Wilma Huiskamp

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden