Van links af burgemeester Anton Stapelkamp en de gedecoreerden Ton de Vries, Harrie van der Sligte, Hans Beele en Jan Oberink. Foto: Frank Vinkenvleugel
Van links af burgemeester Anton Stapelkamp en de gedecoreerden Ton de Vries, Harrie van der Sligte, Hans Beele en Jan Oberink. Foto: Frank Vinkenvleugel
VIDEO

Lintjesregen in Aalten

Algemeen

AALTEN - Dit jaar zijn er acht inwoners die tijdens ‘Lintjesregen’ een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een van hen, de heer Hans Beele, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De overige zeven inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Stapelkamp zoekt deze bijzondere inwoners in de vroege ochtend van 26 april thuis op en verrast hen daar met de mededeling dat het ‘Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd’ hen koninklijk te benoemen. Daarvoor ging de burgemeester samen met zijn ‘kabinetschef’ Suzan Westerveld, van het bestuurssecretariaat, in een fraaie oranje ‘eend’ - met rood-wit-blauwe linten - al vroeg op pad. In een strak tijdschema bezoeken zij de acht gedecoreerden tussen half acht en kwart voor elf om hen uit te nodigen voor de bijeenkomst in de Oude Helenakerk. De uitnodiging gaat vergezeld van fraai oranje gekleurde slagroomsoezen. “De reis verliep voorspoedig en op tijd, iedereen was gelukkig gewoon thuis. En dat de auto op een bepaald moment niet wilde starten, was snel verholpen dankzij hulp van de ter plekke aanwezigen”, aldus burgemeester Stapelkamp.

Bij het bezoek aan Hans Beele was wethouder Ted Kok aanwezig. “Die was verhinderd voor de bijeenkomsten in de Oude Helenakerk, maar het was fijn dat hij er toch even bij kon zijn. Want Ted Kok en Hans Beele zijn, zeg maar ‘partners in crime’ in de positieve zin bij de plannenmakerij voor Sealing Valley.”

De versierselen worden later op de dag, in aanwezigheid van een zeer gering aantal familieleden, in twee bijeenkomsten uitgereikt in de Oude Helenakerk in Aalten. Daarbij waren ook de de drie andere wethouders Hans te Lindert, Martin Veldhuizen en Joop Wikkerink aanwezig. De bijeenkomsten zijn te volgen én terug te kijken via www.kerkbeeldaalten.nl.

De inwoners die maandag 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvingen zijn:

Hans Beele (81 jaar)
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is een hoge Koninklijke onderscheiding. Hiervoor komen personen in aanmerking met exceptionele verdiensten voor de samenleving, groter dan van hem of haar verwacht mocht worden. Bijvoorbeeld personen die baanbrekend (wetenschappelijk) werk hebben verricht dat nuttig is voor de maatschappij. Het kernwoord is altijd ‘exceptioneel’, oftewel personen met een talent die een briljante prestatie leveren.

Deze onderscheiding is er dus een van de buitencategorie. Hans Beele, die deze onderscheiding krijgt, is dat zonder twijfel ook. Hij neemt een zeer bijzondere positie in onze gemeenschap in. Hij heeft, ondanks zijn inmiddels hoge leeftijd, nog steeds een enorme gedrevenheid en passie voor wat hij wil nalaten. Een man met een missie: de wereld veiliger maken. Zijn talent: technische problemen oplossen, en daarvoor gaat hij tot het uiterste. Vanuit dat ene doel de wereld veiliger te maken heeft hij een geweldig bedrijf opgebouwd, dat zich richt op het ontwikkelen en produceren van afdichtsystemen tegen brand, water en gas in de breedste zin van het woord. Producten die bestendig zijn tegen de meest extreme omstandigheden zoals branden, overstromingen, explosies en tsunami’s. Zijn drive en vindingrijkheid leidden tot honderden octrooien op baanbrekende producten. Producten die nu hun weg vinden naar klanten over de hele wereld, in de scheepsbouw en offshore industrie, naar datacentra en in de utiliteitsbouw. Bedrijven waar we allemaal wel eens van hebben gehoord, zoals Samsung, Deawoo en Exxon, maar ook de US Navy en British Aerospace bellen Hans Beele als ze een probleem hebben of als er een (bijna) ramp moet worden voorkomen. Want als het nodig is reist Hans Beele persoonlijk naar de andere kant van de wereld om ter plekke een oplossing te bedenken en zo de situatie veiliger te maken. In 2015 trad hij uit de anonimiteit, met een ambitieus plan, een droom, om een kenniscentrum in Aalten op te zetten: Sealing Valley, een 4,5 hectare grote campus om jonge talentvolle techneuten op te leiden die net als hij zelf de wereld veiliger willen maken. Een uniek project dat in de toekomst veel werkgelegenheid zal bieden en waarbij bovendien een in onbruik geraakt bedrijfsterrein in Aalten een prachtige nieuwe bestemming krijgt. Deze campus wordt vrijwel volledig gebouwd door lokale partners en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, welstand en duurzaamheid. Tal van lokale organisaties en initiatieven kunnen op zijn ruimhartige ondersteuning rekening, zoals de voetbalclub AZSV en het Kulturhus Lintelo. Maar ook buiten Aalten laat hij velen profiteren van zijn verdiensten, zoals de Brandwondenstichting, Mercy Ships en de TU Eindhoven. Samen met zijn in 2019 overleden vrouw richtte Hans Beele de BeeleWerner Stichting op. De Stichting zal ook in de toekomst goede doelen blijven steunen. Hans Beele is zeer betrokken, maar altijd in stilte, op de achtergrond. Hij is niet veeleisend voor zichzelf, maar uiterst veeleisend voor wat betreft de producten die hij ontwikkelt en verkoopt. Zijn vindingrijkheid, op meerdere vlakken, gecombineerd met een tomeloze energie heeft geweldige oplossingen opgeleverd voor een betere en veilige wereld.

Tonny Lammers (80 jaar)
Tonny Lammers is al vanaf 1975 actief als vrijwilliger. Zijn activiteiten richten zich grotendeels op het voorzitter- en penningmeesterschap. Beide functies brengen zowel organisatorisch als inhoudelijk veel kennis en verantwoording met zich mee. De kerkelijke gemeenschap kent de heer Lammers als een actief en aimabel persoon die altijd klaar staat wanneer er iets georganiseerd moet worden. Bij Stichting Gemeenschapshuis Aalten (De Pol, nu De Hofnar) is hij bestuurslid en penningmeester. Ook was voorzitter bij Muziekvereniging De Eendracht. Zijn inzet heeft er toe geleid dat de eerste steen voor een verenigingsgebouw gelegd kon worden.

Hanny Noorman (64 jaar)
Hanny Noorman is zo’n vrijwilliger waar niemand ooit vergeefs een beroep op doet. Vooral sociale onderwerpen gaan haar aan het hart, zoals armoedebestrijding, mensen met een beperking of personen die op afstand staan van de arbeidsmarkt. Ondanks dat haar gezondheid haar soms in de steek laat, zet ze zich daarvoor altijd voor de volle 100% in. Zij zette zich in voor de lokale politiek, voor de kerk en als coördinator van het Dienstencentrum van Leger des Heils in Winterswijk. Ze was ook acht jaar lang vertrouwenspersoon voor AD’69.

Jan Oberink (73 jaar)
De lijst van vrijwilligersactiviteiten van de heer Oberink is indrukwekkend. Zijn inzet komt voort uit zijn buitengewone maatschappelijke gedrevenheid. Hij is bescheiden en wil niet in de belangstelling staan, maar staat wel klaar voor iedereen die dat nodig heeft. Mensen kunnen altijd een beroep op hem en zijn vrouw doen en doen dat ook geregeld. Of het nu gaat om ziekenbezoek, ondersteuning van asielzoekers of het bieden van een luisterend oor. Hij zet zich - als liefhebber van dansen - in voor De Klepperklumpkes en ook hobby fotograferen en filmen zet hij graag in voor de gemeenschap, en voor bijvoorbeeld het Onderduikmuseum en de Protestanse Gemeente Aalten en Bredevoort, en voor Landgoed Eppink.

Harrie van der Sligte (74 jaar)
Harrie van der Sligte is al vanaf 1974 als vrijwilliger betrokken bij verschillende maatschappelijke instellingen. Hij staat, met steun van zijn vrouw, bovendien altijd klaar voor zijn buren; van een praatje en luisterend oor en vervoer van en naar diverse afspraken tot ondersteuning bij zorgtaken. Twee zaken lopen als een rode draad door zijn leven: Bredevoort en de rk-kerk. Voor de kerk vervulde hij meerdere bestuursfuncties. Hij zette zich in voor de fusie tot wat nu Daltonschool Het Bastion is. Ook bij de Gondelvaart Bredevoort en de schutterij Wilhelmina in Bredevoort was hij actief.

Ton de Vries (73 jaar)
Ton de Vries was eigenlijk ‘een buitenbeentje’, aldus de burgemeester in zijn toespraak. De Vries is onlangs verhuisd naar Groenlo, maar omdat de aanvraag voor de onderscheiding in Aalten was gedaan en ook veel Aaltense activiteiten betrof, werd de onderscheiding uitgereikt in Aalten. Ton de Vries zet zich al ruim 25 jaar in als vrijwilliger, veelal als penningmeester of als voorzitter, bij tal van organisaties. Zijn vrijwilligerswerk begint in 1985 als penningmeester van het R.-K. Schoolbestuur. Verder was hij penningmeester bij de Stichting Venemansmolen uit Winterswijk en penningmeester en voorzitter van Tennisvereniging Altec. Ook beheerde hij de penningen bij de Parochiële Caritas Instelling en ook was hij er voorzitter. Ook bij het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten zette hij zich in. Hij was volhardend, professioneel, kritisch en zakelijk als het nodig was. Een man met een visie die in een korte periode de wankele financiële positie van het museum veranderde in een stabiele positie. De laatste jaren is Ton de Vries penningmeester voor de Parochie Sint-Ludger. Deze uitgestrekte regionale parochie bestaat uit negen kerkgemeenschappen en heeft totaal 17.550 leden. Door zijn transparante werkwijze in gevoelige zaken varen bestuur en beheercommissies van de geloofsgemeenschappen in de dorpen er wel bij.

Dick Wikkerink (72 jaar)
Al vanaf jonge leeftijd is Dick Wikkerink vrijwilliger bij diverse organisaties en stichtingen in de gemeente Aalten. Hij is een loyale en professionele vrijwilliger die zelf niet graag in de spotlight wil staan. Hij is actief bij het Aaltens Christelijk Mannenkoor. Voor Stichting Gemeenschapshuis Aalten de Pol en Stichting Streektheater de Pol is de heer Wikkerink een graag geziene vrijwilliger. Bij de lokale Kringloopwinkel van Stichting Dorcas is hij medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de huisvesting alsook het sorteren en waar nodig repareren van ingebrachte goederen. Voor ouderen en hulpbehoevenden bij InterKerkelijke commissie Achterhoek (IKA) zet de heer Wikkerink zich vanaf 2009 in bij het organiseren van vakantieweken voor mensen die zonder ‘zorg’ of begeleiding niet op vakantie kunnen ongeacht hun leeftijd. Bij het Nationaal Onderduikmuseum Aalten is hij al vanaf 2014 actief, onder andere in het klusteam en bij de opbouw van exposities in het museum. De technische achtergrond van Dick Wikkerink wordt ook ingezet bij de Protestantse Gemeente Aalten.

Jan Winters (72 jaar)
Jan Winters heeft op verschillende onderwijslocaties gewerkt als conciërge en hij was buitengewoon betrokken bij leerlingen en personeel, ook na zijn pensionering. Hj wilde bijdragen waar het ging om menselijke verhoudingen, een goede organisatie, bescherming voor mensen die het nodig hadden, beleidskeuzes, lief en leed. Hij zette zich in voor CNV Onderwijs. Al jarenlang is hij op allerlei terreinen actief in de kerk. Vanaf 2010 heeft Jan Winters zich bekommerd om het asielzoekersgezin Galstian. Een gezin bestaande uit vader, moeder en twee kinderen. Dit gezin kwam in eerste instantie niet in aanmerking voor toelating als vluchteling, ze vielen buiten het generaal pardon. Het gezin wilde niet terug en met een enorme inzet en volhardendheid werd er onder aanvoering van de heer Winters voor huisvesting, onderwijs (De Klimop in Lintelo) en inbedding van het gezin Galstian in de samenleving gezorgd. Hij regelde het papierwerk, ging talloze malen met hen mee naar hun advocaat en de rechtbank, en heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het gezin uiteindelijk in Nederland mocht blijven. En dat is gelukt. In 2020 kreeg het gezin op basis van de laatste pardonregeling een verblijfsvergunning. Ook voor de ChristeUnie zette hij zich in. De Stichting Aaltens Reis Gezelschap kan ook al jaren rekenen op de inzet van Jan Winters.

Video: Anton Stapelkamp

Van links af burgemeester Anton Stapelkamp en de gedecoreerden Dick Wikkerink, Tonny Lammers, Hannie Noorman en Jan Winters
Burgemeester Stapelkamp heeft de mededeling dat 'het de Koning heeft behaagd' overhandigd aan Hans Beele, die om half acht al druk aan het werk was in zijn kantoor. Foto: Karin Stronks
Ted Kok kwam Hans Beele ook in alle vroegte al feliciteren. Foto: Karin Stronks
Ton de Vries en zijn vrouw kregen de mededeling en de oranje-soezen in Groenlo overhandigd. Foto: Mark Ebbers

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant