Afhandeling uittreding Oude IJsselstreek uit Laborijn verloopt moeizaam

Gemaakte afspraken ter discussie gesteld

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN/DOETINCHEM – De gemeente Oude IJsselstreek heeft nog steeds geen geld overgemaakt aan Laborijn, de gemeenschappelijke sociale dienst van de gemeenten Aalten en Doetinchem. Na een vernietigend rapport over de behandeling van cliënten bij Laborijn besloot de gemeente Oude IJsselstreek in juni 2019 uit het samenwerkingsverband te stappen. Dit had financiële consequenties. Vorig jaar juni werd daarover een besluit genomen. Alle drie gemeenten stemden hier mee in. Nu wil de gemeente Oude IJsselstreek terugkomen op dit besluit.

Afspraak vorig jaar juni niet wijzigen
Wethouder Ben Hiddinga van de gemeente Oude IJsselstreek liet begin maart echter weten dat zijn gemeente toch niet de afgesproken uittredingskosten gaat betalen. Wethouder Jorik Huizinga van de gemeente Doetinchem en dagelijks bestuurslid van Laborijn wilde toen niet reageren. Dat is nu veranderd. “We waren toen verbaasd dat de gemeente Oude IJsselstreek er mee kwam”, zegt Huizinga tijdens een persgesprek op maandag 19 april. “Het leek toen net als nu nog dat we er wel onderling uit zouden komen. Vanmorgen heb ik Ben Hiddinga gevraagd of we hierover gezamenlijk mededelingen kunnen doen. Dat wilde hij niet. Een ieder zal er zelf over communiceren en daarom komen we nu wel met ons standpunt naar buiten.” Dat standpunt is dat er geen enkele reden is om de afspraak van vorig jaar juni te wijzigen.

Nog niets betaald
Uit het besluit van vorig jaar bleek dat het aanvankelijke bedrag voor uittreden van ruim vijf miljoen euro al met twee miljoen euro kon worden verlaagd. Dit kon omdat de gemeente Oude IJsselstreek voor de uitvoering van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) wel gebruik wil blijven maken van de diensten van Laborijn. Ook kregen een aantal medewerkers van Laborijn een plek bij de nieuwe sociale dienst van de gemeente Oude IJsselstreek. Ook de BTW die aanvankelijk in rekening was gebracht bleek na overleg met de Belastingdienst niet verrekend te hoeven worden. Dit leidde er toe dat Oude IJsselstreek iets meer dan drie miljoen moet betalen. “Daarover waren we het eens”, zegt Huizinga. In maart zei Hiddinga dat er betaald zal worden, wat betaald moest worden. Volgens hem was dat 1,6 miljoen en die was overgemaakt. Jan Henk Janssen, directeur van Laborijn zegt dat zelfs dat bedrag nog niet is ontvangen.

Geen koehandel over uittreding
De onenigheid gaat over zo’n 1,5 miljoen. “Oude IJsselstreek heeft twee aanvullende punten”, zegt Huizinga. “Ze willen dat Laborijn opnieuw inzichten geeft in de frictiekosten. Dat is niet afgesproken.” Die frictiekosten zijn ontstaan doordat door de uittreding van Laborijn-personeel dat overtollig is geworden. Zolang die geen ander werk hebben, moeten ze enige tijd doorbetaald worden. Daarvoor was een vast bedrag afgesproken. Ook vindt Oude IJsselstreek dat er geen rekening is gehouden met het financiële resultaat van 2020. Is dat positief dan profiteren de deelnemende gemeenten daarvan. Maar in 2020 was de Oude IJsselstreek geen deelnemende gemeente meer. “Over het verschil van inzicht over deze twee punten wilde Oude IJsselstreek in gesprek”, zegt Huizinga. “Met juristen erbij en dan onderhandelen. Dat moet niet opnieuw, dat is al gedaan. Er komt geen koehandel over de uittreding en aan juristen is al genoeg betaald.”

Dienstverlening aan inwoners voorop
“Natuurlijk gaan we wel in gesprek”, zegt Huizinga. “Maar niet over de aanvullende voorwaarden.” De wethouder benadrukt dat de dienstverlening aan de inwoners steeds voorop staat. Na het kritische rapport is de werkwijze van Laborijn gewijzigd en zijn er veel positieve reacties in de gemeenten Aalten en Doetinchem, ook bij mensen die een beroep moeten doen op een uitkering. De cliënt staat tegenwoordig bij alles voorop. De samenwerking binnen de WSW met de gemeente Oude IJsselstreek verloopt goed. Zo’n zakelijk verschil van inzicht is dan wel even vervelend. Toch hoopt Huizinga dat ze er na een overleg uitkomen. “Er moet nu wel een keer betaald worden”, zegt Janssen. Als dit niet gebeurt zal de deurwaarder ingeschakeld worden en zal het verschil van inzicht uiteindelijk voor een rechter komen. “We gaan er vanuit dat ze betalen”, zegt Jannsen. “Oude IJsselstreek is ook een betrouwbare overheid.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden