Lezers schrijven | Plaogen

Plaogen

De windprofessor uit Vorden geeft in zijn opiniestukje als reactie op de ingezonden brief 'Prietpraat' aan het Nedersaksisch goed machtig te zijn. Het Achterhoekse dialect dat we helaas steeds minder horen. Wat echter wel jammer is dat de professor geen warm gevoel lijkt te hebben voor het unieke landschap van de Achterhoek en van Aalten in het bijzonder. De door hem voorgestelde acht megawindturbines, zo hoog als de Eifeltoren, gaan echt niet aan het zicht onttrokken worden door een houtwalletje.

Het Platform zon en wind het Goor (PZWG) wil inderdaad graag meedenken over het energietransitievraagstuk. Het verbeteren van de huidige molens door ze bijvoorbeeld iets te verhogen, te voorzien van nieuwe stillere turbines of langere wieken zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het huidige windpark is echter een particulier initiatief en Hagenwind zal de handschoen dan ook zelf op moeten pakken.

Voor verbeteren van bestaande molens geeft de overheid helaas geen subsidie, voor het bouwen van nieuwe wel. Ik denk dat een deel van het pleidooi van de professor voor nieuwe megawindturbines in het Goor daar dan ook op gestoeld is. Daarnaast moeten we er in de Achterhoek voor oppassen dat we geen windenergie wingewest worden. Geen Groningse toestanden hier!

In raadsmededeling 193/2020 heeft het college van B&W van Aalten terecht aangegeven dat Aalten op het gebied van het opwekken van groene energie niet meer wil doen dan de opgave vraagt. De Progressieve Partij weet dit en had dit wellicht vooraf aan de professor moeten mededelen? Tijdens de digitale informatiebijeenkomsten van de gemeente op 22 en 31 maart bleek dat deze opgave ingevuld kan worden met vier windturbines van 125 meter ashoogte of door 68 hectare zonneveld of een combinatie hiervan. De bestaande molens zitten al in deze berekening. Voor een optimaal netbeheer zou 50% zon en 50% wind ideaal zijn. Dit doorgerekend levert voor Aalten twee windmolens van 125 meter en 44 hectare zonneveld op. Aalten is met 9708 hectare qua oppervlakte een van de grootste gemeentes van Nederland. Voor twee windmolens is dus ook op andere plaatsen dan het Goor een plek te vinden. Voor de 44 hectare (slechts 0,004 % van de oppervlakte van de gemeente) zouden we eerst moeten kijken naar grote daken en incourante gronden voordat we daar schaarse landbouwgrond aan gaan opofferen.

Ik hoop dat de professor als hij geniet van zijn biertje bij de Borghman in Brevoort ook eens aan de mensen denkt die nu rondom de huidige molens in Dale, Barlo en Lichtenvoorde wonen. Zij zijn namelijk degenen die echt worden geplaagd als er tien nieuwe megawindturbines worden gebouwd rondom het Goor!


B.G. ten Pas
Platform Zon en wind het Goor
Megawindmolens@outlook.com

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden