Lezers schrijven | Wi’j bunt zat, wi’j hebt er al 8!

Wi’j bunt zat, wi’j hebt er al 8!

Geachte raadsleden,

De komende maanden gaat u het Uitnodigingskader zon en wind (Ukzw) behandelen en uw mening vormen. Ik hoop dat u meegekeken heeft met de digitale informatiebijeenkomsten Ukzw op 22 en 31 maart. Zo niet dan kunt u deze nog terugkijken op de gemeentesite. Intussen zijn de wethouders tot voortschrijdend inzicht gekomen en hebben verklaard dat het door Aalten gewenste op te wekken groene vermogen ook mogelijk is met maximaal vier windturbines met een ashoogte van 125 meter. Als we de gewenste energiemix 50/50 zon/wind hierop toepassen blijven er twee windturbines over die ergens een plaatsje binnen de gemeentegrenzen zouden moeten vinden. Twee molens zijn ook onder te brengen op andere zoekgebied locaties, aan de grens met Duitsland of op de bedrijventerreinen van Aalten of Dinxperlo.

Met andere woorden: gemeente-brede mogelijkheden maar dat haal je niet uit het ontwerp Ukzw en daarom denken nog steeds veel Aaltenaren dat het een ver-van-hun-bedshow is. Daarom hebben wij er nogmaals op aangedrongen om ook andere kansrijke gebieden dan het Goor te benoemen in het Ukzw. Het grootste deel van de inwoners van de gemeente Aalten is niet op de hoogte van het Ukzw. Door andere mogelijke locaties te benoemen communiceer je wel transparant en dat is toch waar de gemeente voor moet staan!

Op dit moment zien we al de onherstelbare gevolgen voor de buurt in Dale en dat is een gevolg van de zeer slechte communicatie. Dat mag de gemeente en u als raadsleden zich aantrekken. Hagenwind 2.0 dat een tijd geleden, nog voor het Ukzw, al landeigenaren heeft benaderd om op hun land, tegen een rijkelijke vergoeding, een windmolen te mogen plaatsen. Dit zonder dat enige buurtbewoner dit wist. Gevolgen zijn desastreus. Het geroemde en hele fijne naoberschap dat we hadden, is kapot. De buren kijken deze landeigenaren, die enorm hoge windturbines in hun achtertuin willen zetten, niet meer aan. Hagenwind denkt hierdoor de slag te hebben gewonnen, echter ten kostte van alles en met een spoor van ellende. Dat maakt ze niet uit want geld is het belangrijkste en stinkt niet. Laten we Hagenwind aanspreken op hun verantwoordelijkheid en hen oproepen om te investeren in de verbetering van het rendement van de huidige molens in plaats van de omwonenden te frustreren met megalomane nieuwbouwplannen in onder andere een natuurgebied.

De doelredenatie in het Ukzw met alleen het kansrijk gebied ‘het Goor’ is daar debet aan. Zeker als dat ook nog eens drie weken geleden wordt bevestigd door het plan van Hagenwind 2.0 dat zeven tot tien windturbines wil gaan bouwen! De gemeente had overigens wel een wat sterkere publieke reactie mogen geven hierop. Nu blijft de zweem van achterkamertjespolitiek hangen en kleven aan de CDA- en VVD-wethouders!! Voor de buurtbewoners rondom het Goor is de maat echt vol of zoals één van deze bewoners het treffend zei:


Peter Zuidgeest,
Platform Zon en Wind het Goor,
megawindmolens@outlook.com

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden