Lezers schrijven Het Stinkt

Als bewoner van het buitengebied van de gemeente Aalten ruik je het voorjaar weer. De boeren zijn begonnen met mest uitrijden want zonder dit goedje geen Engels raaigras en Amerikaanse mais later dit jaar. Ook voor de eigenaren van het windpark Hagenwind is het nieuwe groeiseizoen aangebroken dus hebben ze het megalomane plan Hagenwind 2.0 gelanceerd waarover u afgelopen vrijdag in de Gelderlander kon lezen. Maar liefst tien nieuwe megawindmolens van 250 meter hoog waarvan zij er een aantal in het natuurgebied het Aaltense Goor plannen onder het motto wie niet waagt wie niet wint en we doen net of we gek zijn. Wat de 'naobers' daarvan vinden boeit hen al helemaal niet, ze hebben zelfs niet het fatsoen om de buurt vooraf in te lichten over wat ze van plan zijn om te doen met de leefomgeving.
Megawindmolens zijn, na de stikstof, de nieuwste vorm van luchtvervuiling. Nog afgezien van de overlast en gezondheidsschade die buurtbewoners van deze megamolens gaan ondervinden gaat ook ons mooie Achterhoekse coulissenlandschap naar de knoppen. Een landschap dat we maar een keer kunnen verpesten. We kijken straks tegen een woud van windmolenmasten aan. Buiten kijf staat dat het stroomverbruik zal toenemen in de toekomst. In de RES (regionale energiestrategie) wordt er nu vanuit gegaan dat er 65 megawindmolens in 2030 nodig zijn in de Achterhoek. In 2050 moeten dat er misschien wel 200 zijn om aan de groeiende behoefte te voldoen. Waar stopt deze waanzin? Onderzoek en ontwikkel reële alternatieven om onze elektriciteitsbehoefte zeker te stellen! Gebruik daar de windmolensubsidie voor!
In de mail met de plannen voor Hagenwind 2.0, geschreven door de voorzitter van VOF Hagenwind, staat dat er in de periode 2019/2020 veelvuldig overleg is geweest over deze uitbreidingsplannen met de VVD en CDA-wethouders van de gemeente Aalten en met de wethouders van een aantal buurgemeenten. Velen hebben al geconstateerd dat het uitnodigingskader Zon en Wind van de gemeente Aalten een doelredenatie is dat geen enkel alternatief laat zien. Volgens dit document is er maar één plek in Aalten geschikt en dat is rondom het huidige windpark. Het betreft toch een dunbevolkt gebied (een soort Oost-Groningen in de gemeente Aalten) waarbij er hooguit een paar mensen overlast krijgen. De wethouders lijken te denken hen gemakkelijk weg te kunnen zetten als mensen lijdend aan het 'not in my backyard'-syndroom. Die kunnen dus gewoon genegeerd worden, een gebruikelijke werkwijze in de politiek zoals we intussen weten door de toeslagenaffaire.
Ik neem aan dat de wethouders tijdens deze geheime bijeenkomsten niet over koetjes en kalfjes gesproken hebben en dat de basis voor het uitnodigingskader Zon en Wind van de gemeente Aalten geënt is op de door Hagenwind voor hen geschetste windmolenplannen. Toen vorig jaar oktober tijdens de voorlichting over het uitnodigingskader Zon en Wind door de bewoners aan de twee wethouders gevraagd werd of er al windmolenplannen waren ontkenden deze in alle toonaarden. Nu blijkt uit de mail van Hagenwind dat daar toch een luchtje aan zit want er is wel degelijk over gesproken met de uitbaters van het park zoals deze zelf in hun mail toegeven.
Mark, Hugo en Wopke hebben naar aanleiding van de toeslagenaffaire meer transparantie en openheid beloofd; deze wethouders hebben dat blijkbaar nog niet begrepen. Als bestuurders hebben ze de plicht de bevolking te informeren om daarmee participatie en betrokkenheid te bewerkstelligen. Daarbij hoort ook het aanbieden en onderzoeken van alternatieven. Om draagvlak te krijgen moet dat vooraf gebeuren en niet nadat de plannen al in de krant gepubliceerd zijn en de bewoners nog meer het idee krijgen dat ze buitenspel staan en niet gehoord worden. Er moet serieus naar alternatieven gekeken worden. De Netbeheerders (ook in de Gelderlander van afgelopen vrijdag te lezen) geven niet voor niets aan dat de groene stroom daar geproduceerd moet worden waar deze verbruikt wordt omdat de infrastructuur het anders niet meer trekt.
Intussen heeft CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra onder het motto niet doorpakken maar afpakken het plan opgevat om de duur van de WW te beperken tot één jaar om op die manier 600 miljoen te bezuinigen. Het subsidiëren van windmolens op land met bijna 1 miljard euro belastinggeld, omdat ze zonder subsidie namelijk niet rendabel zijn, gaat echter gewoon door. De exploitanten (en wellicht toekomstige buitenlandse participanten) van Hagenwind kunnen van de door u, beste belastingbetaler, gesubsidieerde energietransitie leven van de wind. Geld komt aanwaaien en stinkt niet is hun motto.

Platform Zon en Wind het Goor
Megawindmolens@outlook.cm

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden