LTO Noord teleurgesteld in openbaarmaking PAS-melders | Al het nieuws uit Aalten | Aalten Vooruit
<p>Foto ter illustratie. Bron: Pixabay.com</p>

Foto ter illustratie. Bron: Pixabay.com

LTO Noord teleurgesteld in openbaarmaking PAS-melders

LTO: snelle legalisatie noodzakelijk        

REGIO - Het ministerie van LNV moet het wob-verzoek (verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur; red.) van milieuorganisatie MOB uitvoeren en de gegevens van tien PAS-melders openbaren. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State die woensdag is gepubliceerd. LTO heeft zich samen met het ministerie van LNV verzet tegen openbaarmaking van persoonlijke gegevens. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

“We hebben ons tot en met de hoogste rechter verzet tegen publicatie van deze gegevens omdat de persoonlijke levenssfeer van ondernemers en hun gezinnen hiermee wordt geschonden. Het is erg teleurstellend dat de Raad van State dat anders ziet,” aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Gezonde Omgeving bij LTO Nederland en voorzitter LTO Noord Regio Noord. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof; in het kader daarvan hebben de bedrijven een melding gedaan. Elshof vervolgt: “We zijn bang dat MOB deze gegevens gaat gebruiken om tegen boeren te procederen. Deze PAS-melders (PAS: Programma Aanpak Stikstof; red.) hebben op dit moment geen passende vergunning, terwijl ze altijd te goeder trouw en volgens de regels hebben gehandeld. Minister Schouten heeft herhaaldelijk toegezegd de situatie te legaliseren. Deze uitspraak onderstreept de urgentie daarvan.”

Persoonlijke levenssfeer
LTO ondersteunde de boeren die bezwaar maakten tegen het openbaar maken van gegevens over hun PAS-melding. Een PAS-melding heeft vrijwel altijd betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. ‘Bedrijfsgegevens’ hebben daarom een sterk persoonlijk karakter. “Boeren hebben, net als elke Nederlandse burger, recht op de bescherming van persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking van gegevens vergroot de onzekerheid waar veehouders sinds de val van het PAS al onder gebukt gaan,” aldus Elshof. “Het ministerie heeft haar best gedaan om openbaring te voorkomen, dat waarderen we. Nu is het zaak dat de overheid de PAS-meldingen legaliseert zodat eventuele processen van milieuactivisten geen kans maken. De provincies moeten snel met de vergunningverlening aan de slag, en tussentijdse handhavingsverzoeken van claimclubs weigeren.”

PAS-melders in de stikstofwet
Met de PAS-uitspraak van de Raad van State kwamen de ruim 3.000 PAS-melders, grotendeels boeren, in de problemen. Ook de groep ondernemers die zonder melding erop mocht vertrouwen in een legale situatie te zitten, kwam in de knel. LTO Nederland heeft zich samen met andere landbouwpartijen ingezet om een uitweg te bieden aan deze ondernemers. Deze te goeder trouw handelende ondernemers hebben nu door de inzet van verschillende Kamerleden perspectief gekregen. In de Stikstofwet, die eind december is aangenomen in de Tweede Kamer, komt een aanvullend legalisatieprogramma voor de melders onder 1 mol/ha stikstofdepositie. Voor de groep ondernemers die tussen wal en schip zouden belanden, de ‘interimmers’, wordt zo spoedig mogelijk duidelijk hoe ze een passende natuurvergunning kunnen krijgen. De stikstofwet wordt op dit moment behandeld in de Eerste Kamer. LTO Nederland pleit ervoor dat de reductiedoelstelling van 50% in 2035 wordt geschrapt.        

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden