Lezers schrijven | Over windmolens | Al het nieuws uit Aalten | Aalten Vooruit

Lezers schrijven | Over windmolens

Geachte Burgemeester, geacht college, geachte raadsleden,
Al ruim een maand heerst er grote onrust in de buurtschappen Dale en Barlo van Aalten, in de aangrenzende wijk Flierbeek van Lichtenvoorde en bij de bewoners van Harreveld.
Dit alles is veroorzaakt door het door de gemeente Aalten gepubliceerde concept uitnodigingskader zon en wind.

Hoewel er formeel nog geen plannen zijn geeft het uitnodigingskader Zon & Wind van de gemeente Aalten aan dat er uitsluitend een mogelijkheid bestaat voor het plaatsen van extra megawindturbines in Dale.
De betrokken bewoners, die op geen enkele wijze proactief zijn geïnformeerd door de gemeente, maken zich grote zorgen over de komst van de in dit uitnodigingskader genoemde vijf megawindturbines (Eifeltoren-hoogte van 250 m). De gemeente heeft de afgelopen jaren en recent wel informeel overleg gevoerd over een uitbreiding met megawindmolens met de uitbaters van het huidige windpark Hagenwind maar de direct omwonenden daarbij volledig genegeerd.
Bewoners kunnen zich in verband met de coronamaatregelen niet organiseren en niet vergaderen over de plannen terwijl het hier toch een grondrecht betreft. De gemeente weigert, ondanks vele verzoeken daartoe, om het gekozen tijdpad te temporiseren zodat de bewoners zich alsnog goed kunnen informeren en zich een mening kunnen vormen. In Doesburg en Berkelland waar ook windmolenplannen zijn heeft de gemeente de besluitvorming wel opgeschort in verband met COVID. Het vreemde is hierbij dat de gemeente Aalten de COVID-pandemie wel noemt als reden voor het uitstellen van ander gemeentelijk beleid (zoals de woonvisie). Er wordt hier gemeten met twee maten!! Waarom moeten deze windmolenplannen wel met zoveel haast behandeld worden? Is er een verborgen agenda?

Er heerst grote onrust bij de mensen maar ondanks de vele ingediende zienswijzen en de artikelen in de media is er vanuit het college van Burgemeester en Wethouders nog geen enkele poging ondernomen om met de bewoners rondom het huidige windpark in gesprek te komen. De heersende onrust wordt volledig genegeerd. Het is oorverdovend stil vanuit het gemeentebestuur.
Ik hoop van harte dat het college en de raad de handschoen oppakt, meer tijd neemt voor het besluitvormingsproces en in gesprek gaat met de bewoners rondom het huidige windpark Hagenwind.


BG ten Pas
Engelandsdijk 4
7122PJ Aalten

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden